Catorze eventuals de l'administració podran ser fixos, i es creen sis noves places

El Govern vol consolidar un total de 200 llocs de treball públics durant aquest any i el que ve

El ministeri de Funció Pública i Reforma de l'Administració ha acordat la convocatòria de vint places d’agents de l'administració de caràcter indefinit. D’aquests vint llocs, catorze corresponen a la cobertura de places que ja estan ocupades per eventuals, i sis seran de nova creació. El consell de ministres ha aprovat aquest dimecres publicar el concurs de les places que, primer, es promocionaran mitjançant un edicte intern de l’administració i, segon, es publicaran al BOPA mitjançant edicte extern si en queda alguna per cobrir.

La vintena de places que es convocaran el més aviat possible són les següents: tres tècnics administratius del departament d'Ocupació i Treball, quatre educadors socials, dos monitors, un treballador social, un tècnic d'atenció social del departament d'Afers Socials, un lletrat d'Interior, un tècnic de meteorologia de l'Oficina de l'Energia i Canvi Climàtic, un administratiu del departament d'Ensenyament Superior, Recerca i Ajuts a l'Estudi, un administratiu del Servei de Tràmits, quatre tècnics d'Afers Exteriors i un tècnic d'Afers Exteriors de perfil jurista.

El ministre portaveu, Jordi Cinca, ha recordat que el Govern es va comprometre, a principis de la legislatura, a reduir significativament el nombre de personal eventual a l'administració, que ha arribat a xifres rècord. L’any 2007, amb l’inici de la recessió econòmica, Funció Pública va establir mesures restrictives, però amb la recuperació dels indicadors econòmics s’ha decidit corregir l’excés d’eventuals. A més, molts d’ells fa molts anys que tenen la consideració d’eventuals.

El departament de Funció Pública ha valorat els últims mesos, juntament amb els diferents departaments de l'administració, les necessitats de cobertura de places, tenint en compte l'estratègia i les prioritats del Govern. Amb la voluntat de realitzar el procés de forma ordenada s'ha elaborat una planificació per aquest any i per al que ve per cobrir les places vacants i les de nova creació, un pla que s'actualitzarà cada trimestre. En total, es cobriran més de 200 places.

Tot el personal de l'administració ha rebut una carta que explica el pla de dos anys, de manera que tots els treballadors coneguin les places que es convocaran durant aquest any i el 2019, i en quin període tindrà lloc la convocatòria del procés de selecció que els pugui afectar o interessar. La voluntat del Govern és facilitar la màxima planificació al personal perquè puguin preparar les seves candidatures si estan interessats en alguna de les places que es convocaran.

Modificació al Pla de pensions de la funció pública

D’altra banda, Cinca ha anunciat que també s’ha aprovat el projecte de llei que modifica la Llei qualificada de creació i regulació del Pla de pensions de la funció pública de l’octubre del 2014. Gairebé quatre anys després de la seva entrada en vigor s’ha constatat que hi ha alguns aspectes imprecisos que porten a disfuncions i, a més, els representants sindicals dels treballadors de l’administració també han fet notar alguns punts que s’haurien de corregir.

El canvi més destacat afecta les 379 persones de l'administració general que, en el moment d'entrada en vigor de la Llei, l’any 2014, portaven més de 25 anys treballant o els faltaven cinc anys per arribar a la seva jubilació. El text vigent porta a confusió, ja que aquestes persones es van trobar que, si començaven a fer aportacions al pla, els repercutia en allò que havien cotitzat a la CASS fins aleshores, i la seva pensió de jubilació quedaria afectada a la baixa. La modificació que es proposa preveu que aquestes 379 persones puguin contribuir al pla, amb caràcter retroactiu, des de l’entrada en vigor de la llei, amb una aportació complementària i la corresponent del Govern. Cinca no ha precisat quantes d’aquestes 379 persones van rebutjar contribuir al pla de pensions, però les que ho desitgin podran fer-ho, com si haguessin començat fa quatre anys, i sense que repercuteixi negativament en tot el que han cotitzat a la CASS.

El ministre portaveu ha exposat altres casuístiques que es proposen modificar. El personal adscrit al Consell Superior de la Justícia, els batlles, els magistrats i els fiscals poden jubilar-se més tard dels 65 anys, i s’ha de canviar el text actual perquè en quedi constància. Amb tot, el personal de la Justícia sí que contribueix al pla de pensions des que es va aprovar fa quatre anys.

Un altre aspecte a corregir es refereix als treballadors públics en període de prova. Durant aquest termini no poden cotitzar al pla de pensions, però si consoliden la plaça poden efectuar una aportació corresponent al període de prova, que tindrà la consideració de periòdica, amb la consegüent aportació del Govern.

La modificació també inclou una definició del concepte de treballador en actiu, que consisteix en tenir una relació laboral amb l’administració i, per tant, ser partícip del pla, però sense exigència de concurrència de servei actiu.

Finalment, el text també ha afegit el col·lectiu d'assimilats i els docents contractats per l'Arxiprestat de les Valls d'Andorra per impartir classes de religió als treballadors que poden participar del Pla de pensions de la funció pública.