Publicitat
Publicitat

La Comissió de Finances vol que els ens públics compleixin amb el Tribunal de Comptes

A més, ha demanat al Consell General que encomani al Govern les modificacions legislatives necessàries per poder regularitzar algunes situacions

La Comissió Legislativa de Finances i Pressupost ha demanat als organismes fiscalitzats pel Tribunal de Comptes –l'Administració general, els òrgans que estan sota la seva direcció, les entitats subvencionades i els comuns–, que regularitzin les seves situacions segons les recomanacions descrites a l'informe elaborat pel Tribunal de Comptes en relació a l'exercici 2013 perquè han constatat que la majoria de les entitats auditades no efectuen un seguiment pressupostari ajustat estrictament a la Llei general de les finances públiques i al Pla general de comptabilitat pública.

Per aquest motiu, la Comissió ha proposat al Consell General que demani al Govern l'anàlisi, o en tot cas la modificació, de la Llei general de les finances públiques, ja que han notat que la segregació de funcions pot dificultar la seva aplicació a petites entitats. Així mateix, des de la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost han recomanat que s'aprovi una estructura pressupostària d'obligat compliment que hauria de definir els comptes pressupostaris que s'han d'utilitzar en l'elaboració del pressupost.

Quant a l'informe de fiscalització del Comú de la Massana, en el qual el Tribunal de Comptes demanava evidències per garantir que l'emissió de participacions preferents d'EMAP no es podia qualificar d'endeutament, la Comissió de Finances considera que l'endeutament d'aquest Comú compleix amb les limitacions que imposa la Llei, i per tant "no es requereix l'adopció de les mesures que es descriuen en l'informe de fiscalitzacions del Tribunal de Comptes".

Finalment, la Comissió Legislativa proposa al Consell General que aprovi els resultats i comuniqui al Govern i als comuns, juntament amb les recomanacions proposades pel Tribunal de Comptes, l'opinió de la Comissió Legislativa i la del Consell General.