El Consell dels Drets humans torna a avaluar Andorra

El ministre d'Afers Exteriors ha presentat aquest dijous a l'Oficina de les Nacions Unides a Ginebra el segon informe d'Andorra en el marc de la 22a sessió de l'Examen Periòdic Universal (EPU) del Consell de Drets Humans

Una delegació andorrana encapçalada pel ministre d'Afers Exteriors, Gilbert Saboya, ha presentat aquest dijous a l’Oficina de les Nacions Unides a Ginebra el segon informe d'Andorra en el marc de la 22a sessió de l'Examen Periòdic Universal (EPU) del Consell de Drets Humans.

La delegació andorrana ha respost a les preguntes prèvies formulades per escrit pels estats, entre les quals hi havia qüestions relacionades amb la creació d'una institució nacional de drets humans, els mecanismes legals per fer front a la discriminació de les dones, mesures per garantir la conciliació de la vida laboral i familiar, la millora de les condicions dels refugiats, els mecanismes per prevenir la tortura o els detalls de la prestació per desocupació.

Segons ha explicat el Govern en un comunicat, els estats han formulat a Andorra una sèrie de recomanacions –que no s'han fet públiques– i que caldrà adoptar en vistes al tercer cicle de l'EPU, que tindrà lloc el 2019. De fet, una de les recomanacions ja formulades pel Comissionat del Consell d'Europa va ser la simplificació dels requisits per sol·licitar la nacionalitat andorrana ratificant el Conveni Europeu sobre la Nacionalitat.

El ministre d'Afers Exteriors ha centrat la seva intervenció en els darrers avenços en matèria d’obertura econòmica i modernització del país, els quals, assegura, han repercutit en una millora dels drets humans. En concret, el ministre Saboya ha exposat les darreres modificacions legislatives aprovades en els darrers quatre anys, com la Llei per l'eradicació de la violència de gènere i de la violència domèstica. També ha fet èmfasi en l'educació com a prioritat, especialment a través de la presidència andorrana del Comitè de Ministres del Consell d’Europa i de la participació d'Andorra a la iniciativa mundial del secretari general de l'ONU 'Educació en primer lloc'.

L'EPU és un procediment de supervisió periòdica de la situació dels drets humans de cada estat membre de les Nacions Unides, especialment dissenyat per sotmetre’ls a una avaluació transparent en matèria de drets humans. Té lloc per cicles de quatre anys en el marc del Consell de Drets Humans de Ginebra i consisteix en la presentació de cada Estat de les polítiques implementades en matèria de drets humans.

Durant el primer cicle de l'EPU, Andorra va presentar el primer informe el 3 de novembre del 2010 i va rebre 59 recomanacions, de les quals 36 van ser acceptades i 23 van ser rebutjades. El segon cicle d’aquest procés de revisió se centra en la implementació de les recomanacions acceptades durant el primer cicle i en l’evolució de la situació dels drets humans a Andorra.