El Consell General reparteix 818.000 euros anuals als grups

Ja es poden consultar, a la web de la Cambra, totes les retribucions dels càrrecs públics

Del gener al desembre de 2020, el Consell General dota als grups parlamentaris d'una part fixa de poc més de 400.000 euros, i de la mateixa quantitat a repartir en funció del nombre de consellers de cada formació. Així, són 818.000 euros anuals, dels quals grup de DA s'endú 228.000; el del PS, 184.000; Liberals i Terceravia, 140.000 cadascun; i el de Ciutadans Compromesos, 125.000.

Es tracta, tal com explica aquest dimecres un comunicat difós pel servei de comunicació de la Cambra legislativa, del compliment dels articles 140 i 142 del Reglament del Consell General, pel qual es procedeix a la publicació d’informació actualitzada relativa al règim econòmic de manera objectiva i fàcilment accessible i comprensible. En aquest sentit, difonen la publicació a la web del Consell General d’un nou apartat on s’hi pot trobar informació relativa a les dotacions econòmiques dels grups parlamentaris, així com a les retribucions, per tots els conceptes, que perceben els consellers generals. Aquesta informació es troba en l’apartat Organització institucional  sota el títol informació econòmica.

Així, en l'apartat sobre els càrrecs institucionals, es publica el sou de gairebé 7.000 euros de la Síndica General, de 5.900 de la Subsíndica, de poc més de 4.000 del president de Grup Parlamentari o de 2.100 dels consellers generals.

Es publiquen també els comptes corresponents a l’exercici 2019 que els grups parlamentaris han fet arribar al Tribunal de Comptes. En l’apartat  retribucions  s’especifiquen els salaris bruts mensuals dels consellers generals durant els anys 2019 i 2020. Les variacions dels imports corresponen a les altes i les baixes dels consellers generals registrades durant la legislatura actual. D’altra banda, a partir del maig 2020 s’aplica l’augment de l’1% l’IPC.

El mes de juny s’aplica la reducció salarial acordada per la Junta de Presidents el passat 17 de juny. També es detallen les retribucions dels anys 2019 i 2020 que els Grups Parlamentaris assignen als consellers generals que desenvolupen la seva tasca amb exclusivitat com a membres del Grup. L’import assignat el determina cada grup parlamentari i en fa la gestió.

En l’apartat retorn de despeses per desplaçament s’informa del règim de despeses dels desplaçaments de les delegacions internacionals en representació del Consell General acordat per la Sindicatura, escoltada la Junta de Presidents.