Publicitat
Publicitat

Costa pregunta per les cotitzacions del personal de l'EFPEM

El conseller liberal pregunta per les cotitzacions a la CASS de l’EFPEM durant el 2016 donat l’increment del 28,58% de les transferències corrents per aquest any 2017

El conseller general del Grup Parlamentari Liberal (GPL) Ferran Costa ha entrat una pregunta escrita a Sindicatura per tal de saber el cost salarial mensual global de tot el personal de l’EFPEM (Escola de Formació de Professions Esportives i de Muntanya) durant el 2016, així com, si s’han efectuat totes les cotitzacions mensuals a la CASS dins els terminis reglamentaris. La pregunta, ve motivada segons Liberals, per l’augment del 28,58% de les transferències corrents a l’EFPEM al projecte de Pressupost del 2017, també requereix saber si la CASS ha imposat alguna sanció a l’escola durant l’any 2016 pel no pagament de les cotitzacions.


Demandes d’informació sobre federacions i el Pla Nacional contra el Dopatge
D’altra banda, el conseller Ferran Costa ha cursat dues demandes d’informació per rebre de forma desglossada els imports corresponents a les subvencions atorgades a federacions i clubs esportius entre el 2013 i el 2016; i sol·licita la còpia del projecte educatiu emmarcat dins del Pla Nacional de Lluita contra el Dopatge, proposat per la Secretaria d’Estat d’Esports l’any 2016 a la UNESCO.