Encamp liquida el primer semestre amb pèrdues de 800.00 euros

La parròquia projecta un centenar de noves places d’aparcament

El comú d’Encamp ha presentat aquest dijous la memòria corresponent al segon trimestre del 2020. A data de 30 de juny, la corporació presenta unes pèrdues de 806.000 euros. “S’ha de fer una lectura positiva perquè, si bé es cert que es tanca amb dèficit, això és conseqüència del compromís que vam adquirir amb els ciutadans per executar el pla de xoc per al manteniment dels llocs de treball, i tenint en compte el desplaçament de les tributacions a final d’any”, ha explicat la cònsol Laura Mas.

De fet, la consellera de Finances, Josefina Rodríguez ha explicat que el Comú no ha ingressat les quotes corresponents a les llars d’infants o les activitats esportives i culturals mentre ha durat el confinament per la Covid-19. A part, la corporació només ha liquidat un 6,6% dels impostos directes del total previst per al 2020 degut a l’ajornament per al tercer trimestre de l’impost sobre la propietat immobiliària i l’impost sobre rendiments arrendataris, als que s’ha de sumar la taxa i l’impost de radicació. Aquest ajornament que era una de les mesures fiscals incloses en el pla de xoc de reactivació econòmica destinat essencialment a la preservació dels llocs de treball.

Amb aquesta equació, de disminució dels ingressos i augment de les despeses per l’increment de les ajudes socials, la majoria comunal s’ha mostrat optimista I ha demanat paciència. “Haurem d’esperar a final d’any per veure quina és la situació real, però els barems que gestionem són normals, i per això estem tranquils”, ha dit Mas, qui malgrat la contenció pressupostària, no ha oblidat enumerar l’execució de les inversions previstes pel Comú.

“No podem analitzar els comptes perquè la conjuntura econòmica provocada per la Covid no ho permet. La valoració l’haurem de fer a inicis de l’any vinent, perquè és difícil predir com anirà el Comú, amb les dades que tenim avui dia”, ha
valorat el conseller del PS, David Ríos.

Dos nous pàrquings

Precisament, les dues properes inversions previstes pel Comú són per a pàrquings. La corporació té previst augmentar en un centenar, les places d’aparcament a les zones del carrer de la Vena i a l’Hort del Godí. Una vegada signats els contractes d’arrendament dels terrenys amb els propietaris, es publicarà el concurs públic per a l’adjudicació de les obres, que es completaran amb una zona verda, un parc infantil, i en el cas del de la Vena, amb una connexió peatonal amb l’avinguda Joan Martí.