Publicitat
Publicitat

El Govern obre un concurs d’oposició per seleccionar tres saigs

Les candidatures es podran presentar fins al 24 d'abril, el 26 i 27 d'abril es farien les proves de la fase d'oposició i la setmana següent la psicotècnica, però la forta concurrència prevista podria fer endarrerir els terminis

 

El Govern ha convocat un procés de selecció de tres saigs mitjançant un concurs d'oposició. Aquests seran professionals de dret amb funció pública i autoritat per procedir a l'execució forçosa de les resolucions judicials o administratives i dels actes administratius. El plec de bases aprovat al Consell de Ministres recull la composició del tribunal de selecció, la ponderació de criteris i proves valorats en les fases de concurs i d'oposició, respectivament, el temari, i la formació que han de seguir els candidats. Les candidatures es podran presentar fins al 24 d'abril.

La dotació dels tres saigs deriva del paquet legislatiu presentat l'abril de l'any passat pel ministre de Justícia i Interior, Xavier Espot, destinat a desbloquejar l'execució de les sentències judicials i els actes administratius.

Aquesta reforma també incloïa, a part de la creació de la figura del saig, la modificació del Codi de l'Administració, per permetre a l'Administració general i als comuns l'autotutela executiva, i la llei de l'embargament, que regula un procediment detallat de l'embargament i l'alienació dels béns embargats, que s'aplicarà al saig, a les administracions que executin i als òrgans jurisdiccionals.

Els aspirants han de tenir nivell quatre amb dret homologat pel país i tenir la nacionalitat andorrana, entre d'altres aspectes.

Pel que fa a les dates, s'ha fixat els dies 26 i 27 de maig per a les proves de la fase d'oposició i la setmana següent per a la prova psicotècnica, tot i que el Govern preveu que hi hagi força concurrència al concurs, i les bases ja estableixin que es puguin modificar les dates en funció del nombre de candidats.

El tribunal de selecció estarà integrat pel ministre encarregat de la Justícia, el president del Consell Superior de la Justícia, el president del Tribunal Superior de Justícia, el president de la Batllia i dos juristes de reconeguda capacitació i experiència designats pel Govern.