Publicitat
Publicitat

El Govern confia tenir una proposta per a la reforma de la Funció Pública el juny del 2017

Alcobé creu que és un calendari "ambiciós" però confia en complir-lo amb la col·laboració dels sindicats i dels comuns

El Govern ha adjudicat els treballs d'assessorament de la reforma de la Funció Pública amb la voluntat que el mes de juny de l'any que ve hi hagi "una proposta definitiva" sobre la modificació de la Funció Pública. El ministre d'Administració Pública, Transports i Telecomunicacions, ha manifestat que malgrat que el concurs incial es va declarar desert i s'hagi hagut de fer una nova convocatòria aquest fet no ha d'endarrerir el calendari que s'havien fixat inicialment i ha manifestat que tot i que és "ambiciós" creu que el podran complir. Volen tenir en compte, ha dit, les aportacions dels sindicats i també dels comuns i en el cas dels primers ha manifestat que són uns "interlocutors claus" i que espera que la seva feina es pugui dur a terme de manera eficient per complir els terminis.

L'empresa adjudicatària per dur a terme els treballs d'assessorament en la reforma del marc normatiu i de funcionament de la Funció Pública, ha estat Consultores de Gestión Pública, que percebrà 99.125 euros.

Segons ha detallat Alcobé, el projecte de reforma de la Funció Pública consta de quatre parts: diagnòstic dels sistemes de gestió dels recursos humans i el marc normatiu (part 1); propostes de modificació, millora i actualització del sistema de gestió de recursos humans (part 2); la implementació, formació i comunicació de la reforma (part 3) i la darrera, la part 4, que fa referència a la contractació de la prestació de serveis. L'empresa adjudicatària durà a terme les tres primeres, que es desenvoluparan des d'aquest mes de setembre i fins al juny del 2017. La darrera de les fases anirà fins al 2021.

Alcobé ha recordat que la reforma ha de suposar una definició de la carrera professionals dels funcionaris, que hi hagi sistemes de mobilitat tant interna a les administracions com entre elles, que es revisin els sistemes retributius en relació a la composició, nivells i llocs de treball, que es revisin els processos de selecció i que es desenvolupin temes relacionats amb la Llei de seguretat i salut en el treball.