El PS demana solucions estructurals per a la ciutadania

Els socialdemòcrates proposen la creació d'un registre de contractes d'arrendament

La Llei de mesures urgents és una oportunitat per millorar el benestar de la ciutadania amb mesures directes i indirectes. Així ho defensen els consellers generals del grup parlamentari socialdemòcrata, Carles Sánchez i Roger Padreny, que han presentat aquest dimecres una esmena a la totalitat a la llei amb l'objectiu d'incorporar mesures que "suposin un canvi veritable en la realitat i capacitat socioeconòmica de la gent que viu, treballa i fa aixecar cada dia el nostre país". Unes propostes que, a l'entendre de la formació, només fan que enriquir el conjunt de mesures que s'han de fer d'ara i endavant en matèria d'habitatge i política social.

Els consellers socialdemòcrates tenen clar que calen més mesures estructurals i que resolguin l'arrel del problema, i menys mesures urgents. Propostes com el registre de contractes d'arrendament, un registre on s'inscriuen els contractes de lloguer el qual permetria recollir dades i crear un índex de preus de referència del lloguer, així com establir quins els preus raonables i assequibles, i zonificar les tensions del mercat. En definitiva, dur a termes polítiques públiques d'habitatge. Una eina que coincideix amb la proposta programàtica del PS de les eleccions generals 2019 i que consideren urgent, pertinent i necessària.

Amb l'objectiu de trobar les millors solucions al problema de l'habitatge, des del PS també demanen una modificació l'actual composició de la Taula Nacional de l'Habitatge, ja que "hi ha determinats actors que no es troben representats i d'altres que es troben sobrerepresentats". Amb aquesta modificació, ha explicat Padreny, "es busca l'equilibri en la representació dels interessos del conjunt d'actors implicats en les polítiques d'habitatge". "Tots els actors de la societat –ha afegit– han d'estar representats en la Taula Nacional de l'Habitatge, i en aquest sentit insistim en la importància del paper dels joves, que demanen empoderar-se i poder-se independitzar".

Finalment, pel que fa als salaris i tenint en compte el context de Covid, des del PS consideren que l'objectiu que el salari mínim representi el 60% del salari mitjà s'ha de complir en un període de dos anys. Pel 2021, proposen augmentar el salari mínim al 55% del salari mitjà. Referent a les pensions, els socialdemòcrates reclamen un augment d'un 8,3%, sent l'import equivalent a la 13a paga: "Aquesta és una mesura històrica del col·lectiu de pensionistes", ha insistit Padreny.

Les propostes que ha introduït el PS ofereixen a la majoria la possibilitat de millorar el benestar de la població: “Demanem respondre a una problemàtica estructural de manera urgent”, ha reivindicat Sánchez. “L’accés a tenir una vida digna està correlacionada amb tenir un salari digne, unes pensions dignes i un habitatge digne. Totes aquestes mesures ja eren necessàries abans, i ara –ha defensat Sánchez– ho són més".

  • Etiquetes