El PS continua oposant-se al model "repressiu" de DA

Aquest proper dijous el ple del consell debatrà la modificació del Codi de relacions laborals impulsada per la majoria demòcrata

La sessió de Consell General d'aquest dijous que ve posarà sobre la taula un dels paquets de llei més important de la legislatura: el Codi de relacions laborals. Aquest, que agrupa les proposicions de llei de relacions laboral, la de conflicte col·lectiu i la d'acció sindical i patronal, ja han estat enllestides per la comissió d'Afers Socials i des del primer moment que es van presentar les modificacions van trobar l'oposició ferma i contundent del PS. I aquest dijous els socialdemòcrates tornaran a oposar-se, i ja han avançat que forçaran un debat extens i llarg perquè "hi ha molts punts de divergència respecte al model de DA". 

Per això, han presentat un gran nombre de reserves d'esmena i de vots particulars que permetran que el ple abordi separadament aspectes que s'han tractat a la comissió i que han estat rebutjats. En concret, hi ha fins a 60 reserves d'esmenes als tres textos (35 per la llei de relacions laborals, 23 per a la de conflicte col·lectiu i 2 per a la d'acció sindical i patronal) i 4 vots particulars, que busquen tornar al redactat del text previ al seu treball en comissió perquè "encara ens satisfà menys del que hi havia abans", ha apuntat la consellera general del PS, Rosa Gili.

Així ho han fet saber a través d'un comunicat, on lamenten que s'hagin refusat propostes beneficioses pels treballadors com la fórmula per a allargar la baixa de maternitat, les mesures per lluitar contra la bretxa salarial o la conciliació de la vida familiar i laboral. En canvi, consideren, que es mantenen unes mesures que permeten l'abaratiment de l'acomiadament o s'aposta per un model molt "repressiu" a l'hora de determinar la regulació del dret a vaga.

Els socialdemòcrates acusen que han vist com la majoria ha mantingut un dels punts més preocupants de la llei: l'abaratiment de les condicions d'acomiadament, tant en el cas del nou causal com en el cas de l'improcedent. DA no ha acceptat ni la supressió del primer ni l'alternativa presentada per graduar-ne la indemnització en funció de l'antiguitat del treballador. Els consellers del PS asseguren que les lleis 'taronges' poden suposar una precarització de les condicions laborals.

On també hi ha una important diferència de model és a la llei del conflicte col·lectiu, especialment pel que fa a la regulació del dret a vaga. "El de la majoria limita molt fortament el dret de contestació, imposant molta responsabilitat i pes a les persones que puguin organitzar un conflicte i restriccions per tirar-lo endavant", ha denunciat Gili, qui a la vegada demana menys barreres i menys repressió.