El PS titlla la política d'habitatge del Govern d'ineficaç i demana consensuar un pacte d'Estat

La formació lamenta que amb la creació de l'Institut de l'Habitatge l'executiu "externalitzi" les seves competències

El Partit Socialdemòcrata (PS) creu que la política d'habitatge impulsada pel Govern incorre en una sèrie d'errors que la faran ineficaç i mancada d'utilitat real per a la ciutadania, "ja que no es tracta d'una política en favor d'allò públic i de la majoria". "El Govern ens presenta l'Institut de l'Habitatge com la base de la seva política, una política de pedaços, sense planificació, que no resol l'arrel del problema", explica la formació aquest diumenge en un comunicat. D'aquesta manera, creuen que optar per la creació d'un nou organisme manifesta el caràcter dilatori de l'acció del Govern, que "externalitza" les seves competències quan ja va suprimir el departament d'Habitatge.

Aquest nou organisme, afegeixen, actuaria com a centralitzador de la política d'habitatge, podent retenir i fins i tot impedir formulacions alternatives que puguin aparèixer fruit dels canvis polítics en el Govern o en els comuns. Així mateix, "entenem que cal aprofitar els recursos i els actors existents, sense necessitat de crear nous ens que només fan que dilatar l'acció pública per garantir el dret a l'habitatge i, eventualment, augmentar despeses derivades del mateix funcionament de l'Institut".

Des del PS s'explica que la creació d'un fons publicoprivat amb la forma d'un Organisme d'Inversió Col·lectiva (OIC) mantindria la iniciativa de la inversió en habitatge en mans privades, quan les polítiques d'habitatge han de ser una prioritat de la iniciativa i inversió públiques. "La Taula de l'habitatge es troba en mans de la iniciativa privada, ja que propietaris, gestors immobiliaris i professionals del sector es troben sobrerepresentats", indiquen.

De manera similar actua la política de reducció de la cessió obligatòria als comuns al 0%. Entendre aquesta política com a favorable "és no entendre que els recursos obtinguts de la cessió poden ser emprats pels comuns per a generar i promoure polítiques actives d'habitatge o altres equipaments i espais públics".

Per tot això, el PS considera primordial l'elaboració d'un pacte d'Estat pel dret a l'habitatge d'Andorra, que sigui el catalitzador d'un Pla pel Dret a l'Habitatge 2021-2026. Un pla amb un horitzó de cinc anys, que ha de ser elaborat amb tots els actors –públics i privats– implicats en les polítiques d'habitatge a Andorra. Un pla que posi èmfasi en la situació preocupant actual de l'habitatge, i que garanteixi el dret a l'habitatge i la seva funció social.

Al mateix temps, també plantegen sis grans reptes a desenvolupar en aquests pla dins el període establert entre el 2021 i 2026: reforçar la regulació i l'assistència dels pagaments de lloguer per facilitar l'accés i el manteniment de l'habitatge; augmentar l'habitatge públic; mobilitzar el parc privat cap a habitatges assequibles; desenvolupar una política activa de rehabilitació que millori els entorns més vulnerables; garantir la funció social de l'habitatge i evitar-ne usos anòmals, i preparar Andorra per afrontar l'envelliment de la població.