Publicitat
Publicitat

Subvenció anual per als partits polítics de fins a 24.600 euros

La Llei de partits polítics i finançament electoral inclou, a proposta del PS, una nova fórmula per a la subvenció de funcionament que beneficiarà els partits més petits

Els partits polítics formalment constituïts que hagin obtingut com a mínim un 10% dels vots emesos en la circumscripció on hagin concorregut, amb independència que hagin obtingut representació, tindran dret a una subvenció anual, tal com demanava el PS, per sufragar les despeses de funcionament. Així ho ha acordat la Comissió Legislativa d'Interior durant el debat de les esmenes de la proposició de llei de modificació de la Llei de partits polítics i finançament electoral, que té per objectiu adaptar el text a les recomanacions del Greco i que serà votada aquest dijous. Si bé fins ara la subvenció es calculava en funció dels vots i del nombre de consellers obtinguts, a partir d'ara els partits rebran 5.000 euros pel fet d'haver presentat una llista nacional, 1.400 euros per cada llista parroquial i 1.400 euros més per cada llista que presentin en les eleccions comunals, de manera que com a màxim podran percebre 24.600 euros.

La modificació de la Llei de partits polítics i finançament electoral, a banda de deixar clar que els grups parlamentaris no poden fer donacions als partits polítics i candidats, i de reduir el termini per notificar les donacions que hagin rebut, també estableix un sistema de finançament públic dels partits més efectiu i diferenciat del finançament de les campanyes electorals. Així, a banda de la subvenció per despeses electorals, els partits formalment constituïts podran rebre una subvenció de representació de caràcter anual que es començarà a percebre a partir del gener del 2018. Segons la disposició transitòria de la llei, mentre no hi hagin nous comicis, la subvenció es calcularà en funció dels resultats de les eleccions generals i comunals del 2015.

La liquidació d'aquesta subvenció es durà a terme mitjançant una partida prevista en el pressupost de l'Estat en forma de pagaments trimestrals, prèvia verificació que els partits que han de rebre la subvenció estiguin inscrits al registre de partits polítics.

Per tenir dret a la subvenció de representació, cal que el partit polític hagi concorregut, sol o en coalició, a les eleccions i que la seva candidatura hagi obtingut com a mínim un 10% dels vots emesos en la circumscripció corresponent, encara que no hagi obtingut representació al Consell General o als comuns. Segons fonts pròximes a la Comissió d'Interior, la nova fórmula beneficia principalment els partits més petits, que podran gaudir d'una subvenció que els permeti tenir una mínima estructura de funcionament encara que no obtinguin representació. En canvi, la subvenció per despeses electorals es manté sense canvis, de manera que continuarà sent en funció del nombre de vots i de consellers que obtingui cada formació.

Tal com estableix el redactat final de la llei, si un cop iniciada la legislatura, una candidatura electoral es constitueix com a partit polític, aquest rebrà la subvenció de representació en base als resultats electorals obtinguts i amb un import proporcional al període de l’any natural restant a comptar des del dia en què quedi formalment inscrit. En el cas que una candidatura rebi el suport de diversos partits polítics, la subvenció serà distribuïda segons l’acord que aquests determinin prèviament o de manera proporcional a la representació de cadascun d'ells en la candidatura. Les candidatures que no siguin presentades per cap partit polític, encara que obtinguin representació al Consell General o als comuns, no poden rebre la subvenció de representació.

La base de càlcul de la subvenció s'estableix en 5.000 euros per als partits que presentin llista nacional a les eleccions generals i 1.400 per cada llista parroquial, a més de 1.400 euros més per a a cada llista que presentin a les eleccions comunals. Es tracta d'imports inferiors als que demanava el Partit Socialdemòcrata, però igualment la nova fórmula incrementarà en uns 20.000 euros anuals aquesta dotació.

Un altre dels canvis que ha patit el redactat de la proposició de llei, en aquest cas a proposta del grup liberal, és que malgrat prohibir que els partits puguin rebre donacions del Govern, de partits o d'entitats públiques estrangeres, s'estableix l'excepció de les subvencions de les federacions o organismes internacionals dels quals els partits en siguin membres, sempre que es destinin a "projectes democràtics i concrets que es vulguin dur a terme en pro de l'interès general".

La proposició de Llei, tal com publica aquest dilluns el Butlletí del Consell General, es votarà aquest dijous en una sessió ordinària de Consell General, per tal que el text pugui estar aprovat abans que el Grup d'Estats contra la Corrupció (Greco) tanqui l'informe d'avaluació d'Andorra.