Publicitat
Publicitat

Els alts càrrecs del Govern perceben 245.778 euros mensuals

La xifra és 7.000 euros superior a la de la legislatura passada, ja que hi ha més ministres i més secretaris d'estat

Durant la sessió de control al Govern, el grup liberal ha formulat una pregunta relativa al cost de la nova organització ministerial, en què el conseller Ferran Costa demanava conèixer el número de ministres, secretaris d'Estat i directors, i les quantitats econòmiques que perceben mensualment.

Actualment, els alts càrrecs del Govern es divideixen en 10 ministres, 7 secretaris d'Estat, 29 directors i 9 directors adjunts, el que suposa un augment de ministres i secretaris d'Estat i una reducció dels directors, respecte a la passada legislatura. El cap de Govern, Toni Martí, ha reconegut que els seus salaris suposen una quantitat de 245.778 euros bruts mensuals globals, 7.000 euros més que en la passada legislatura, cosa que el cap de Govern ha considerat "un augment poc significatiu".

Aquesta quantitat es finança en dues parts, per una banda el cas dels directors, que segons ha explicat Martí, en cas que el capítol u no fos suficient, es tracta d'un capítol ampliable amb càrrec a altres partides sense augmentar la despesa ni l'endeutament. Pel que fa als càrrecs estrictament polítics, s'ha de cobrir l'augment de la despesa per via d'una transferència dins del mateix ministeri, ja sigui provinent dels capítols u, dos o quatre. En aquest sentit, el cap de Govern ha assegurat que "en tractar-se d'un augment insignificant, no serà necessari recórrer a aquestes transferències".

Quant al sou propi, el cap de Govern ha reconegut que actualment cobra 5.942 euros bruts mensuals i ha aprofitat per comparar els actuals sous amb el d'anteriors governs. Pel que fa a un ministre de l'actual equip ministerial, cobra 5.103 euros, mentre que els ministres de l'època socialista cobraven 5.613 euros i els de l'època liberal 6.376 euros. Martí ha afegit que "són altres èpoques i nosaltres mirem de contenir la despesa perquè no estem passant bons moments".

Actualment, l'equip de secretaris d'Estat no està tancat, i els liberals han aprofitat per recordar-li al cap de Govern que la despesa augmentarà. En aquest sentit, Martí ha reconegut que potser que pugi una mica més de 7.000 euros, "però no caldrà augmentar la partida".