Els consellers gaudeixen de dietes de 100 euros al dia quan són a l'estranger

Els consellers generals disposen d'un topall de 100 euros diaris en concepte de dietes. Una de les conseqüències de la major dotació de transparència que des d'aquest dimecres ha impulsat la Cambra legislativa andorrana és que es poden consultar des de les retribucions dels càrrecs públics, fins al règim de despeses dels desplaçaments de les delegacions internacionals. Així, se sap que la Cambra pren a càrrec el cost del visat dels integrants de les delegacions, el cost del desplaçament, l'allotjament (en allotjament d'habitació estàndard doble d'us individual en règim d'allotjament i desdejuni), a més d'una dieta per una quantitat de 100 diaris com a màxim.

S’entenen compreses dins d’aquest concepte les despeses relatives a les tipologies que s’enumeren a continuació, i fins a un màxim per cadascuna de les tipologies segons el detall següent: per esmorzar, 12,50 euros, per dinar, 28 euros, per sopar 32 euros, despeses per l'us de telefonia de fins a gairebé 4 euros per desplaçaments locals i “ altres despeses personals”, 24 euros.

En cas d'ús de vehicle propi, el Consell paga el quilòmetre a 0,27 euros, a més de l'import dels peatges i l'aparcament.

Es tracta, tal com explica aquest dimecres la Cambra legislativa a través d'un comunicat, del compliment dels articles 140 i 142 del Reglament del Consell General, pel qual es procedeix a la publicació d’informació actualitzada relativa al règim econòmic. En aquest sentit, difonen la publicació a la web del Consell General d’un nou apartat on s’hi pot trobar informació relativa a les dotacions econòmiques dels grups parlamentaris, així com a les retribucions. Aquesta informació es pot consultar en l’apartat Organització institucional sota el títol informació econòmica.