El contracte del personal per a la Cimera Iberoamericana acabarà al desembre

Les persones que ocupin els càrrecs de gerent i director financer de la fundació acabaran els seus serveis el febrer del 2021

El butlletí del Consell General ha publicat aquest dilluns les respostes del Govern a les preguntes formulades per la consellera general del grup parlamentari socialdemòcrata, Susanna Vela, en què demanava tota una sèrie d'aclariments relatius a les activitats i el personal que formarà part de la Cimera Iberoamericana de caps d'Estat que Andorra acollirà el pròxim mes de novembre. Una de les preocupacions de Vela era saber quin és el règim contractual que tindran els nous càrrecs i, en aquest sentit, la ministra d'Afers Exteriors, Maria Ubach, ha respost que "tots els professionals contractats tenen un contracte laboral de durada determinada" que finalitzarà al desembre d'enguany, és a dir, un mes després de la finalització de la cimera. Tot i això, el cas de les persones que ocuparan els càrrecs de gerent i de director financer ocuparan aquest lloc fins a finals del febrer del 2021, que serà quan es produeixi l'extinció de la fundació.

Vela també ha demanat quines contractacions de serveis i subministraments s'han fet i quines es preveuen fer per aquest any. Quant a aquest assumpte, Ubach ha posat en relleu que durant l'any passat "s'han contractat serveis de més de 100 proveïdors", dels quals el 94% han estat andorrans i, la resta, han estat espanyols, francesos i un de colombià. Els principals serveis corresponen a agències de viatges, transports, allotjament, manutenció, so i imatge, i publicitat i seguretat. Així doncs, de cara al 2020, "es preveu que els serveis a contractar siguin del mateix tipus", ha afegit la ministra.

A les seves respostes, Ubach ha remarcat en tot moment que el que s'ha cercat són quatre professionals experimentats "que asseguren les competències necessàries en els dos àmbits principals d'actuació de la fundació", que són la planificació i gestió d'esdeveniments institucionals coordinant organitzacions, projectes i equips, i la planificació i l'execució 'in situ' d'aquestes responsabilitats. Aquests professionals ocuparan els càrrecs de gerent, responsable financer, tècnic de protocol, i assessor lingüista i traductor de portuguès.

La consellera del PS també volia saber quin ha estat el procediment emprat per fer publicitat del país en territoris iberoamericans i d'altres internacionals. En aquest sentit, Ubach ha recordat que a través del ministeri que representa es reforça "activament" la visibilitat del país dotant de determinats valors la imatge de la marca Andorra. A més, defensa que les reunions ministerials sectorials que s'han estat posant en marxa els darrers mesos "permeten que cadascun dels nostres ministeris mostrin davant els països iberoamericans les prioritats del país" i les polítiques innovadores que s'estan implementant en sectors com en l'àmbit social, el turisme, l'educació, el medi ambient i la diversificació de l'economia a través de la innovació. Per finalitzar, la titular d'Afers Exteriors recorda que la Fundació de la Cimera va fer públic, a finals de desembre del 2019, un concurs per establir un contracte de col·laboració amb una agència de comunicació amb l'objectiu de desenvolupar aquesta tasca durant tot el 2020.