Publicitat
Publicitat

Es crea el Registre de partits polítics

Les formacions tenen fins al setembre per regularitzar la seva situació

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimecres el Reglament del Registre de Partits Polítics, donant compliment a la Llei qualificada de partits polítics i finançament. La Llei, aprovada el passat setembre, estableix un termini d'un any per tal que els partits existents o els nous que s'hagin creat adaptin els estatuts i la seva organització al que fixa la llei i s'inscriguin al registre que s'ha creat aquest dimecres i que serà de caràcter públic, tal com ha informat el ministre portaveu, Jordi Cinca.

La inscripció al registre de partits polítics permetrà a les formacions adquirir personalitat jurídica, i el Reglament aprovat regula l'adscripció al ministeri competent en matèria d'Interior, el procediment d'inscripció i les causes de denegació de la inscripció.

El Reglament concreta aspectes com la regulació de les figures del responsable i el responsable suplent del Registre i les seves funcions, l’estructura del Registre (que consta d’un llibre principal i un arxiu annex), la conservació en format electrònic i creació de fitxers interns o els tipus d’assentaments que es poden practicar (inscripció, notes marginals i rectificacions), entre d’altres.