Publicitat
Publicitat

El nou director de l'INAF cobra un 40% més que la seva predecessora

Ramón López percep 198.000 euros anyals bruts mentre que Maria Cosan tenia una remuneració de 140.400 euros

El nou director de l'Institut Nacional Andorrà de Finances (INAF), Ramón López, té una remuneració fixa anyal bruta de 198.000 euros repartits en 13 pagues, més una remuneració variable de fins a un màxim de 50.000 euros. Es tracta d'un salari un 41% superior al que percebia la seva predecessora, Maria Cosan, ja que tal com ha informat el ministre de Finances, Jordi Cinca, responent a una pregunta del conseller general liberal Ferran Costa, Cosan tenia una remuneració anyal bruta de 140.400 euros en 13 pagues, més una remuneració variable de fins a un 20% de la remuneració fixa (28.000 euros). El ministre també indica que, a causa de la Llei de mesures de contenció de la despesa pública de l'any 2012, se li va aplicar una reducció del 10% sobre els termes del contracte inicial, signat el 31 de gener del 2012.

El Consell General ha publicat aquest divendres la resposta del ministre de Finances, Jordi Cinca, a la pregunta formulada pel conseller general del grup liberal Ferran Costa sobre el cost salarial del nou director de l'INAF i la seva predecessora en el càrrec.

En la resposta escrita, es detalla que en el contracte signat el passat 16 de gener del 2017 el nou director, Ramón López, percep una remuneració fixa anyal bruta de 198.000 euros, que es satisfaran mitjançant tretze pagues, a la qual cal afegir una remuneració variable fins a un màxim de 50.000 euros anuals en funció de l’acompliment dels objectius que anualment fixi el Consell d’Administració de l’INAF.

En canvi, la seva predecessora, Maria Cosan, que va accedir al càrrec el gener del 2012, percebia 140.400 euros en 13 pagues i una remuneració variable de fins a un 20% de la remuneració fixa. A més, Cinca especifica que aquest salari es va reduir en un 10% durant el període de vigència de la Llei del 2012 de mesures de contenció de la despesa pública en matèria de personal.

A més, amb la finalitat que es pugui "contextualitzar correctament" la informació sobre la remuneració de Cosan en el moment en què es va procedir a la seva contractació, Cinca també dóna a conèixer el salari del darrer any del director anterior a Cosan, que era de 162.577 euros bruts.