Sous de 10.000 a 7.600 euros mensuals

El Consell aprovarà una retallada salarial per trams als càrrecs electes i de lliure designació

La majoria de grups al Consell General acceptaran l'esmena presentada pel PS al Projecte de llei de mesures de racionalització econòmica i de recursos humans del sector públic, i de reducció salarial dels càrrecs electes i de lliure designació de les entitats públiques. La proposta preveu un gravamen progressiu amb major afectació als salaris més elevats i deixa exempte de tributació els primers 4.000 euros de retribució mensual. A partir d'aquesta xifra s'estableixen tres trams: entre els 4.001 i fins als 5.000 euros se'ls aplicarà un gravamen del 25%. Així, un càrrec de lliure designació que cobri, per exemple, 5.000 euros al mes veurà rebaixats els seus emoluments en 250 euros. Perquè els primers 4.000 queden exempts, i el 25% s'aplica només als 1.000 restants. Aquest càrrec, doncs, passarà a cobrar 4.750 euros mensuals.

El segon tram, d'un 30% a comptar a partir dels 4.000 euros, afecta als salaris d'entre 5.001 i 6.000 euros. En el cas d'un assessor que cobri, per exemple, 6.000 euros al mes, se li aplicarà una retallada de 600 euros, i per tant li quedarà un sou de 5.400. Finalment, el tercer tram, del 40%, recaurà en els salaris superiors als 6.000 euros. D'aquesta manera, un càrrec que cobri 10.000 euros rebrà una retallada de 2.400 euros i li quedarà un sou de 7.600. La fórmula de deixar fora de gravamen els primers 4.000 euros de retribució és una manera, segons apunten els socialdemòcrates, de protegir els salaris més baixos enfront dels més elevats.

D'altra banda, la junta de presidents ha acordat aquest dimecres reduir la retribució global de les remuneracions dels càrrecs electes del Consell General. Aquesta reducció serà d'aplicació a partir del present mes de juny i fins al mes de desembre del 2020, inclosa la tretzena paga. En concret, la reducció salarial de la síndica general i la subsíndica general es fixa en un 20%, en un 15% la dels presidents dels grups parlamentaris i en un 10% per la resta de consellers generals. Dita reducció és aplicable tant als salaris percebuts per part del Consell 

Pel què fa a la resta de rebaixes de càrrecs públics de l'executiu són les que s'havien anunciat fa tres setmanes: el cap de Govern cobra, des d'aquest mes de juny, un 20% menys del sou, el ministres, els secretaris d'Estat, la secretària general de Govern, el cap de protocol, el cap de gabinet de Xavier Espot i els ambaixadors residents tenen una rebaixa del 15%, i un 10% per als ambaixadors no residents.