Publicitat
Publicitat

Els liberals pregunten al Govern sobre la data i els motius de la visita de la UDEF a Andorra

Han presentat 13 preguntes a l'Executiu, quatre de les quals tenen relació amb la crisi de BPA com ara la col·laboració de les autoritats del país amb el FinCEN o la contractació de PriceWaterhouse Coopers

El grup parlamentari liberal ha presentat tretze preguntes a la Sindicatura perquè el Govern respongui en la pròxima sessió d'impuls i control de l'acció política de l'Executiu del 14 de maig. D'aquestes, quatre tenen relació amb l'afer BPA.

El conseller general del grup liberal Jordi Gallardo pregunta sobre la col·laboració d'Andorra amb el FinCEN que apunta la nota del 10 de març en què s'assenyala BPA com a entitat financera de preocupació de primer ordre en matèria de blanqueig de capital. La nota indica que "el director Calvery destaca les contribucions de les autoritats andorranes en la investigació i agraeix el seu compromís per investigar aquesta activitat completament" i per això Gallardo pregunta quines són les autoritats que van col·laborar amb el FinCEN abans del 10 de març.

Així mateix, el conseller liberal demana sobre els motius de la visita de la UDEF a Andorra i la data de la mateixa. Per últim, en relació a l'afer BPA, Gallardo vol saber el procediment de contractació de PriceWaterhouse Coopers i l'encàrrec que es va realitzar a l'empresa de comunicació estrangera contractada arran de la crisi de l'entitat.

El conseller general liberal, Carles Naudi, considera que les inversions i despeses que Andorra Turisme fa per generar visitants han de ser conegudes per la població i assenyala que el compte de pèrdues i guanys de la liquidació del 2014 és de 18.254.671 euros. D'aquests, una sola partida de consum de mercaderies, matèries primeres i altres matèries suposa una despesa de 14.685.196 euros i "no aporten cap detall ni desglossament de dita partida", assenyala. Per això, demana que s'expliquin "amb detall" totes les despeses que no es desglossen en aquesta partida.

Naudi també demana al Govern sobre el cost de realització dels estudis per valorar l'impacte del procés d'acostament a la UE en el sector de les telecomunicacions i estratègies de diversificació encarregat pel Servei de Telecomunicacions d'Andorra i les conclusions que se n'extreuen.

De la seva banda, el conseller general Ferran Costa pregunta sobre el cost de la nova organització ministerial i els problemes amb la distribució dels euros andorrans. En el primer tema demana el nombre de ministres, secretaris d'Estat i directors nomenats, així com el salari brut global del 2014 i del 2015 i, si es produeix un augment, com es finançarà. Pel que fa als euros, Costa apunta que la distribució ha causat problemes "injustificables" de mala organització al Servei de Tràmits amb col·lapses i situacions de suplantació d'identitat. Així, vol que el Govern informi sobre els casos de suplantació d'identitat detectats.

Els liberals pregunten al Govern sobre els motius pels quals hi ha hagut un canvi en la direcció del Departament d'Institucions Penitenciàries i la situació operativa del Cos de Policia després de les prejubilacions. En aquest darrer cas demanen el nombre de demandes de prejubilació previstes abans del 20 de maig i quan es pensen cobrir les baixes per assegurar un bon funcionament del servei.

La contractació de l'assessor Enric Agustí, imputat pel cas Innova, centra una altra de les preguntes dels liberals. La consellera Carine Montaner insta el Govern a aclarir les condicions de contractació d'aquest professional de la salut i que confirmi la seva imputació a Espanya en el moment en què va començar a prestar servei a Andorra.

Per últim, el conseller general liberal, Josep Majoral, formula una pregunta relativa a l'obra de la CG1 per un import de 2,6 milions d'euros i un termini d'execució de 45 setmanes. L'adjudicació es va fer per la via urgent i Majoral demana per quin motiu és prioritària aquesta davant l'acabament del vial de Sant Julià, per què s'ha de modificar la rasant i per què calia seguir un caràcter d'urgència per a l'adjudicació dels treballs.

Així mateix, el nombre d'estades esportives d'entitats i clubs estrangers al Centre de Tecnificació d'Ordino durant la passada legislatura és objecte d'una altra pregunta dels liberals.