Un total de nou menors han estat ingressats aquest any a l'estranger per trastorns o addicions

Ara com ara encara hi ha set pacients en dos centres

Nou menors han estat ingressats aquest any en centres de tractaments especialitzats fora d'Andorra per rebre atenció per trastorns alimentaris, de conducta o addicions, segons les dades de la CASS. Així es desprèn de les dades facilitades pel Govern arran d'un seguit de preguntes presentades pel conseller general de Socialdemocràcia i Progrés, Víctor Naudi, i que han estat publicades aquest dimarts al butlletí del Consell General.

D'aquesta manera, cal destacar que quatre d'aquests menors han estat ingressats per trastorns alimentaris, altres dos per trastorns de conducta, un per una conducta addictiva i altres dos per trastorns de conducta i conducta addictiva. Ara com ara, segons les mateixes dades, hi ha set menors que es troben ingressats en dos centres de tractaments especialitzats a l'estranger. A més, cal assenyalar que dels nou menors esmentats, set adolescents són objecte d'intervenció per part del servei especialitzat d'Atenció a la Infància per la situació de risc familiar i del servei de Salut Mental per la patologia que ha requerit l'ingrés. Els altres dos menors, no presentaven problemes en l'entorn familiar.

Arran de la pregunta del conseller sobre els costos d'aquests centres, des del Govern s'informa que actualment la CASS té conveni amb Amalgama-7 i ITA (Institut de Trastorns Alimentaris) i que en principi no es preveu cap conveni amb altre centre a curt termini. A Amalgama-7 el cost és de 4.300 euros mensuals, 1.200 dels quals corresponen a atenció sanitària i que és coberta per la CASS en un 90%; 1.600 corresponents a serveis residencials i van a càrrec de la família, que en cas de no poder-se'n fer càrrec, pot demanar una ajuda a Afers Socials i, altres 1.500 euros són d'atenció biopsicoeducativa i estan coberts pel Govern. Pel que fa a les tarifes d'ITA, el preu d'estada al centre per dia és de 110 euros i la CASS sufraga el 90% i, a més a més, entre el 75 i el 100% dels medicaments. La família s'ha de fer càrrec del cost de 554 euros mensuals de despeses extres. A més, hi ha centres no convencionats als quals també s'envia menors.

També es detalla que en el transcurs del primer semestre del 2018 la despesa per a la CASS corresponent al tractament a aquests centres ha estat de 98.733 euros als quals cal afegir altres despeses com medicaments amb la qual cosa l'import suma 105.797 euros. Dels nou pacients que han estat en aquests centres, cinc tenien la cobertura de la CASS en un 100% i la resta, del 90%. Des del Govern s'han assumit uns 25.000 euros.

Altra dada que es facilita en les respostes del Govern posa en relleu que el servei de Salut Mental del SAAS va atendre l'any passat 316 pacients en un total de 1.821 visites. El volum més important de pacients, 99, van ser per trastorn per dèficit d'atenció i, en segon lloc, 60 per trastorn adaptatiu. Altres 31 pacients van ser atesos per trastorn de l'espectre autista.

D'altra banda i a preguntes del mateix conseller, des del Govern s'informa que del total de 73 metges d'atenció primària del país (capçalera i pediatres), 37 ja tenen accés i poden utilitzar l'eina per a la història clínica compartida i 15 estan en període de formació. La resta estan tramitant els documents necessaris per poder tenir accés a l'eina informàtica.