Un espai per a presos perillosos i el control biomètric, recomanacions per al centre penitenciari

L'auditoria dels experts francesos inclou 41 punts entre els quals hi ha també el control de les converses dels interns

L' auditoria que experts francesos han dut a terme sobre el centre penitenciari assenyala 41 recomanacions que caldria implementar "per millorar la seguretat" en aquestes instal·lacions. Entre aquests punts es posa sobre la taula la possibilitat que s'implementi un sistema d'identificació biomètrica dels interns; la creació d'un centre d'aïllament específic per a aquells especialment perillosos o que es faci un control de les comunicacions dels presos, tres qüestions sobre les quals el ministre de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell, ha manifestat que cal "una reflexió" a la qual ha convidat als consellers generals en el marc de la comissió legislativa de Justícia, Interior i Afers Institucionals.

El ministre ha explicat que arran de la fugida d'un pres el 18 d'octubre de l'any passat (un fet sobre el qual no ha volgut donar cap detall tenint en compte que encara s'estan tramitant els expedients corresponents) es va fer una auditoria interna i posteriorment se'n va encarregar una d'externa a experts francesos de la qual s'han derivat les 41 recomanacions abans esmentades, el 85,36% de les quals ja estan implementades o es troben en fase d'implantació. Moltes, ha detallat el ministre, tenien a veure amb el fet que hi hagi registres de les diferents accions que es duen a terme al centre. "L'auditoria és un molt bon instrument perquè ens dona una visó externa i ens ha de permetre millorar la seguretat", ha manifestat Rossell, afegint que el fet que s'hagin derivat 41 punts "no vol dir que hi hagi un mal funcionament" sinó que és un document que marca com es pot "millorar". Així, ha explicat que una de les recomanacions dels experts francesos és que hi hagi un sistema de reconeixement facial, tipus l'iris dels ulls. "Crec que cal una reflexió", ha manifestat el ministre als consellers, afegint que des del ministeri es treballa per avaluar què suposaria implementar aquest sistema però no només al centre penitenciari sinó d'una manera més general. En aquest sentit, ha emfasitzat que per a això caldria una iniciativa legislativa que l'emparés. Posteriorment, i a preguntes dels periodistes, ha detallat que des del seu "punt de vista" s'hauria d'anar cap a aquestes noves tecnologies i ha assenyalat que la de l'iris dels ulls és de les "més modernes i segures", una tecnologia que ell mateix ja havia defensat fa mesos. Ara s'estudia quina legislació seria necessària per tirar endavant aquesta proposta i també es vol avaluar el cost que tindria.

D'altra banda, el document dels experts francesos posa sobre la taula que es creï una sala d'aïllament al centre penitenciari que estigui destinada als interns més perillosos. En aquest sentit, ha puntualitzat Rossell, també caldria un canvi legislatiu i també analitzar l'impacte econòmic i ha manifestat, a preguntes del conseller demòcrata Joan Carles Ramos, que en aquests moments no hi ha presos perillosos però sí que és cert que en certs moments n'hi ha hagut de "complicats" que potser haurien necessitat "d'un lloc específic".

I pel que fa a la proposta d'enregistrar les converses dels interns, ha manifestat que seria "delicat" i que també requeriria "d'una reflexió a nivell legislatiu".

Del document també es deriva la recomanació que es posin concertines en certes zones que ara es valoraran tot i que això no va en la línia del que recomanava el comitè europeu per a la prevenció de la tortura, ha recordat Rossell. També s'ha recomanat que es faci una revisió de l'enfocament de les càmeres i, en aquest sentit, el titular d'Interior ha reivindicat que el centre penitenciari compta amb un elevat volum d'aparells, concretament 210, i que ara es revisaran perquè la seva posició sigui la millor.

Tal com s'ha esmentat, l'informe deriva en un seguit de recomanacions sobre el registre de les activitats i també sobre altres qüestions com per exemple que s'instal·lés un fil elèctric en certs espais perquè els presos no poguessin saltar, un aspecte que s'ha descartat ja que podria provocar caigudes des de més de quatre metres. També es recomana que els agents portin l'armilla parabales i així es va determinar, si bé amb la Covid-19 s'ha descartat de moment per qüestions higièniques.

A preguntes del conseller del grup parlamentari socialdemòcrata Roger Padreny, Rossell ha negat que el Govern tingui "cap" responsabilitat en la fuga del pres ja que un cop es va produir no només es va actuar disciplinàriament sinó que també es va encarregar una auditoria, ha reivindicat. "No hi ha cap responsabilitat política", ha dit, incidint en què no volia referir-se a la fuga del pres.

Padreny, juntament amb el seu company de files Carles Sánchez, han lamentat que l'auditoria encara no els hagi estat lliurada tot i que la presidenta suplent del grup, Judith Salazar, la va demanar. També han demanat que el ministre pugui tornar a comparèixer per exposar certs impactes que han tingut lloc durant la crisi sanitària, com l'augment dels casos de violència de gènere o "el tràfic i el consum d'estupefaents". Rossell s'ha compromès a fer aquesta compareixença que li han demanat des del PS.

Cap contagi al centre penitenciari

I precisament sobre la Covid-19 ha destacat que es van limitar les visites dels lletrats i que, a canvi, els interns han disposat de més trucades i de dues videotrucades a la setmana i ha subratllat que no s'hagi produït cap contagi. Els espais comuns s'han limitat a un aforament màxim de quatre persones; s'ha habilitat un espai per a nouvinguts en el qual han de ser-hi durant 15 dies i també es va preparar un espai per a aquells interns que eventualment poguessin donar positiu i que no s'ha hagut d'utilitzar, ha celebrat. S'ha reestructurat el personal i també s'ha dotat tant als interns com als agents penitenciaris del material sanitari necessari. A l'últim, ha concretat que s'ha intentat que el màxim de diligències judicials es fessin per via telemàtica.

Rossell també s'ha referit, a preguntes dels periodistes, a la jubilació del director del centre penitenciari i ha manifestat que tot i que ja s'hauria d'haver jubilat continua en el càrrec de forma provisional i que de manera paral·lela es treballa per trobar-li substitut.

I qüestionat sobre el retorn de l' activitat de la justícia ha manifestat que el Govern treballa en un text legislatiu per a la represa que es podria donar ja al juny ja que el text es tramitaria per extrema urgència i ha afegit que en el redactat es contempla la possibilitat que l'agost pugui ser un mes hàbil. Pel que fa a l'equipament de la nova seu de la justícia, ha destacat que s'espera que en "els millors terminis" es pugui equipar amb el mobiliari.