Publicitat
Publicitat

La prova d'aptitud per ser agent immobiliari serà el 30 de juny

El període d'inscripció estarà obert del 23 de febrer al 23 de març

El Govern ha aprovat aquest dimecres la convocatòria d’una nova prova d’aptitud per exercir la professió́ d’agent i gestor immobiliari. El període d'inscripció estarà obert del 23 de febrer al 23 de març, i la prova d’examen tindrà lloc el pròxim 30 de juny a les 10 hores a la seu de la Universitat d’Andorra. "És una prova que es realitza des de fa molts anys en coordinació amb l'Associació d'Agents Immobiliaris, que té força acollida i permet tenir una formació inicial molt transversal i molt coberta per exercir la seva professió amb un alt grau de qualitat i d'atenció als clients", ha considerat el ministre de Turisme i Comerç, Francesc Camp. El Consell de Ministres també ha aprovat la calendarització de l’examen del Diploma oficial de llengua catalana de nivell C1 per a escolars, i les proves del Graduat en segona ensenyança per a candidats lliures de més de 16 anys.

El Reglament d'aplicació de la Llei dels agents i gestors immobiliaris, de l’11 de gener del 2017, regula les convocatòries de les proves d’aptitud per exercir la professió́ d’agent i gestor immobiliari. A la convocatòria actual podran accedir també els candidats que han obtingut la qualificació de no apte en proves anteriors i que no hagin exhaurit les tres convocatòries. En aquest cas, han de comunicar-ho per escrit a la Unitat de Comerç̧ i Consum del Ministeri.

L’examen serà escrit, i tractarà, entre altres temes sobre el coneixement de les particularitats legals i administratives del sector immobiliari al Principat, d’altres llengües diferents del català i de les institucions i la geografia del país. Els candidats també hauran d’acreditar que disposen del títol oficial justificant el nivell de català exigit. Finalment, vist l’acord pres per la Comissió avaluadora, la puntuació mínima requerida per ser considerat apte és de 60% de la puntuació total.

Diploma oficial de català nivell C1 per a escolars
El Consell de Ministres també ha aprovat el calendari de l’examen del Diploma oficial de llengua catalana de nivell C1, per a escolars. L’examen del nivell C1 va adreçat als alumnes que cursen segon de batxillerat o terminale al col·legi espanyol María Moliner de la Margineda o al Lycée Comte de Foix, i que hagin cursat l’assignatura de llengua catalana durant els dos darrers cursos escolars.

Els estudiants que estiguin interessats podran inscriure’s gratuïtament a partir del proper 23 de febrer fins al 17 de març. Aquests hauran de dirigir-se al Servei de Tràmits de l’edifici administratiu del Govern i complementar la sol·licitud adjuntant el certificat lliurat pel seu professor de llengua catalana, una fotocòpia del passaport o del document oficial d’identitat (per a les persones no andorranes) i un sobre amb un segell ordinari de correu nacional on consti l’adreça del domicili del candidat.

La prova escrita es durà a terme l’1 d’abril, i les proves orals el 5 i 26 d’abril al Centre de Formació Professional. El dia 15 de juny, a les 9 hores, es publicarà el tauler d’anuncis del Ministeri d'Educació i Ensenyament Superior, a Sant Julià de Lòria i a la pàgina web www.educacio.ad, els números del passaport o del document d’identitat dels candidats declarats “aptes” i “no aptes”.

Graduat en segona ensenyança per a candidats lliures de més de 16 anys
Finalment, el Consell de Ministres també ha donat llum verda al calendari de les proves del Graduat en segona ensenyança per a candidats lliures de més de 16 anys que se celebraran de l’1 al 6 d’abril. Les persones interessades poden formalitzar la seva inscripció a partir del pròxim 23 de febrer fins el 24 de març (ambdues dates incloses) al Servei de Tràmits del Govern, on hauran de satisfer la quota de 3,32 euros per a cadascuna de les assignatures escollides per a aquesta convocatòria.