Adjudicat el primer ajut Consell de la Terra per a la redacció d’una tesi doctoral

Andreu Paneque, de la Universitat Pompeu Fabra, obté la beca pel seu projecte sobre els processos de professionalització de la política a Andorra

Andreu Paneque, doctorand de la Universitat Pompeu Fabra, ha estat escollit com a receptor del primer ajut Consell de la Terra. El seu projecte de tesi, dirigida pel doctor Javier Astudillo, tractarà sobre quin ha estat el procés de professionalització de les elits polítiques a Andorra, en un estudi que compararà el cas andorrà amb el d’altres microestats europeus.

L’ajut Consell de la Terra, de 15.000 euros anuals, està proveït a parts iguals per l’Institut d’Estudis Andorrans i pel Consell General de les Valls d’Andorra. L’objectiu de l’ajut és el de finançar la recerca i redacció d’una tesi doctoral, durant tres anys, sobre la història institucional i els estudis polítics a Andorra.