Una nova veu

El naixement d'un nou mitjà de comunicació és, sens dubte, una bona notícia. La Constitució andorrana garanteix les llibertats d'informació i d'expressió com a pilars bàsics de la democràcia. Perquè només una societat ben informada és capaç de decidir el seu destí.

La creació del diari digital Ara.ad suma pluralitat als mitjans a Andorra, oferint una nova visió d'una realitat que és rica i complexa. No podem sinó felicitar els impulsors del projecte per fer possible que al debat públic s'hi incorporin noves veus i nous elements informatius que ens han de permetre avançar en els ideals que persegueix tota societat lliure i democràtica.

En un país petit com el nostre, la proximitat dels uns amb els altres és molt gran. Vivim barrejades persones amb perspectives, interessos i situacions molt diverses. En aquest context, els mitjans de comunicació esdevenen una peça clau per a la cohesió social.

És més, ara que Andorra afronta un procés important de reforma i obertura a l'exterior, un mitjà amb ressò fora de les nostres fronteres com aquest pot servir d'altaveu per donar a conèixer tots els angles i les múltiples potencialitats del nostre país. Per l'impacte que poden arribar a tenir les informacions publicades, a tots els nivells i en tots els sentits, cal que com a societat siguem especialment exigents amb llur qualitat i veracitat. No es tracta, en cap cas, de deixar de dir ni d'oferir una imatge més amable de la realitat, sinó de percebre i transmetre l'àmplia gamma de grisos que la componen. Es tracta de més i millor informació, matisada i contrastada.

Tots plegats, creadors d'opinió i periodistes, però també polítics, empresaris i treballadors, tenim el deure de participar en l'àgora pública des d'un esperit constructiu, conscients de la nostra responsabilitat envers el conjunt de la societat. Aquesta responsabilitat no és altra que contribuir, cadascun de nosaltres des del respectiu àmbit d'actuació, a la prosperitat d'Andorra. Una prosperitat que va més enllà d'allò que es pot quantificar en un llibre de comptes. Una prosperitat que és, sobretot, la consecució efectiva de valors, en absolut intangibles, com la llibertat, la justícia i el benestar social.