Aerco rebrà 1,7 milions a l'any per la gestió i manteniment del Cenatra

L'empresa serà l'encarregada, a més, d'instal·lar avisadors acústics per a invidents en 42 cruïlles semafòriques

El Govern ha adjudicat la gestió i el manteniment del Centre Nacional del Trànsit (Cenatra), el túnels i altres sistemes de gestió intel·ligent (ITS) de la xarxa viària a l’empresa Aerco per un import d’1.703.388 euros per any, per un termini de quatre anys ampliable d’any en any fins un màxim de sis anys, és a dir, fins el 2025. Tal com ha exposat el ministre portaveu, Jordi Cinca, aquesta adjudicació suposa un estalvi respecte a l'actual. L’empresa adjudicatària per prestar aquests serveis ho farà a partir de l'1 de març del 2019, quan finalitza el termini del contracte amb l’empresa que gestiona ara el Cenatra.

El Cenatra ha esdevingut aquests darrers anys el centre neuràlgic de la gestió, la informació i el control del trànsit que discorre diàriament per la xarxa de carreteres i carrers del país, i l’òrgan coordinador dels diferents agents de la mobilitat. Una de les funcions que té encomanades és la de vetllar al llarg de l’any i les 24 hores del dia pel bon funcionament, així com de la seguretat de totes les infraestructures intel·ligents de trànsit que hi estan integrades: túnels, cruïlles semafòriques, càmeres de trànsit, panells informatius de trànsit, carrils de circulació variables, etc.

Una de les novetats que ha inclòs el nou plec de bases de la licitació de la prestació d’aquests serveis és la incorporació d’un equip de viabilitat que rebrà les instruccions del departament encarregat de la mobilitat. Els seus objectius seran implementar dispositius especials de trànsit en situacions d’alta afluència de visitants amb la finalitat de donar una major capacitat a la xarxa de carreteres i vials del Principat.

També ha recaigut en Aerco l’adjudicació del subministrament, la instal·lació i la posada en servei d’avisadors acústics per a invidents en 42 cruïlles semafòriques. L’import de l’adjudicació és de 19.804 euros i el termini que l’empresa disposa per fer els treballs és de deu setmanes.

D'altra banda, el consell de ministres ha adjudicat també aquest dimecres els treballs de disseny, desenvolupament i posada en funcionament d’una aplicació per telefonia mòbil d’informació de la mobilitat. L’adjudicació ha recaigut en l’empresa Andornet per un import de 20.434,98 euros, i tindrà quatre mesos per fer els treballs. L’objectiu principal d’aquesta aplicació és informar de manera directa, instantània i a temps real, de les incidències del trànsit.

A l'últim, el Govern ha aprovat la convocatòria d’un concurs per a les obres de condicionament de la zona de Tràmits de l’edifici administratiu. La remodelació dona resposta a les necessitats del ministeri de Funció Pública i Reforma de l’Administració en el marc dels canvis de criteri aplicats en l’atenció al públic i dels requeriments que han anat sorgint en els darrers anys. Així mateix, permetrà renovar les instal·lacions i alhora redistribuir els llocs d’atenció al públic.