Aigua calenta de la instal·lació de cogeneració de la Comella per a cinc edifici públics

El nou subministrament permetrà impulsar un estalvi econòmic per l’administració

El consell de ministres ha aprovat aquest dimecres, a proposta del ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, la contractació així com el corresponen embrancament com a futurs clients de la xarxa de calor de cogeneració de la Comella propietat de la filial de FEDA, FEDA Ecoterm. Així, i tal com es desprèn de l’acord del Govern, són cinc els edificis públics que podran subministrar-se aigua calenta procedent de la cogeneració: edifici administratiu de Prat del Rull, Estadi Nacional, Poliesportiu d'Andorra, pavelló Joan Alay i els locals de Ràdio Televisió d’Andorra.

El cost i la instal·lació de l’embrancament dels cinc edificis serà sufragat per FEDA Ecoterm i es durà a terme quan els treballs de la xarxa de calors ja estiguin finalitzats. El nou subministrament permetrà impulsar un estalvi econòmic per l’administració, tan per al cost mensual que representa actualment el sistema de gasolil com per al manteniment de la xarxa que també serà responsabilitat de la parapública.

A més, l’energia produïda per la planta de cogeneració permet una major eficiència energètica; menor consum de combustibles fòssils; menor impacte mediambiental respecte a la suma de generació simple d’electricitat i escalfament d’aigua domèstica per altres mitjans; disminueix la dependència energètica i diversifica les fonts d’energia.

La xarxa de calor d’Andorra la Vella subministra calefacció i aigua calenta que prové del Centre de Tractament de Residus i que aprofita la calor residual de la valorització dels residus, que fins ara no es feia servir. Així doncs, tota l’energia tèrmica que se subministra és neta. L’estalvi en emissions de CO2 que representarà el projecte de la Comella, de manera global, es calcula en unes 6.700 tones de CO2 a l’any, el que equival a les emissions de 3.500 vehicles a l’any.