Aleix Dorca defensa la desena tesi doctoral de l'UdA

El treball ha obtingut la màxima qualificació, excel·lent 'cum laude', per unanimitat del tribunal

La lectura de la tesi doctoral “Identifying users using Keystroke Dynamics and contextual information” ('Identificació d'usuaris que utilitzen Keystroke Dynamics i informació contextual'), defensada per Aleix Dorca i dirigida per Eugènia Santamaría i Jose Antonio Morán, ha tingut lloc aquest dilluns a la Universitat d’Andorra (UdA). El treball, sobre seguretat informàtica i biometria, ha estat la desena defensa de tesi doctoral de la Universitat d’Andorra. El tribunal estava format per Ferran Virgós (Universitat d’Andorra), Carlos Monzo (Universitat Oberta de Catalunya), J. A. Sigüenza (Universitat Autònoma de Madrid), Romain Giot (Universitat de Bordeus) i Sergio Castillo-Pérez (Universitat Autònoma de Barcelona). La tesi ha obtingut la màxima qualificació, excel·lent 'cum laude', per unanimitat del tribunal.

En la seva exposició, Aleix Dorca ha explicat que la identificació de l'usuari mitjançant tècniques biomètriques ha estat un mètode provat per complementar o substituir altres mètodes com les contrasenyes quan aquestes no ho han estat prou segures. En la tesi doctoral presentada aquest dilluns es detalla un estudi sobre les dinàmiques de pulsació de tecles utilitzat conjuntament amb la informació contextual de les paraules escrites. Les mostres d'usuari es van aplegar en un entorn lliure i descontrolat. A partir d'aquesta informació, s'ha dissenyat un model d'arbre que ha permès la cerca de paraules completes o parcials i l'obtenció de mesures de distàncies. La identificació de l'usuari s'ha realitzat en quatre grups de deu usuaris cadascun. El resultat de l'ús d'aquesta tècnica no només mostra que la identificació de l'usuari és possible, però també que la informació contextual és una característica important a tenir en compte.

  • Etiquetes