Alt seguiment de les classes telemàtiques

Des del ministeri d'Educació destaquen que en el cas dels alumnes de batxillerat la 'presència' és del 95%

El confinament ha portat alumnes, mestres i famílies a una nova situació: haver de seguir l'escolarització per via telemàtica. Els responsables del ministeri d'Educació i Ensenyament Superior es mostren satisfets per la ràpida adaptació de tothom a aquesta nova forma d'aprendre i ensenyar, i destaquen l'elevat seguiment de les classes telemàtiques, especialment en els cicles superiors com segona ensenyança, batxillerat i formació professional.

D'aquesta manera, el director del departament de Formació Professional, Formació d’Adults i Recursos Educatius, Xavier Campuzano, explica que el que s'ha fet a segona ensenyança, batxillerat i formació professional és "replicar els horaris" de les classes. Així, si els dimarts els alumnes tenien, per exemple, anglès, s'ofereix aquesta classe de manera telemàtica. El seguiment és molt alt, segons detalla, i afegeix que a batxillerat s'està "per sobre del 95%" a totes les aules i el percentatge que falta no és sempre el dels mateixos alumnes. A segona ensenyança són un 90% els estudiants que participen a les classes. "Realment és un seguiment més que correcte" tenint en compte, a més, que en algunes ocasions els alumnes han d'adaptar-se, també, a circumstàncies com pot ser que els pares teletreballin i no puguin tenir accés, en un moment donat, a un ordinador. En aquest cas, des del ministeri s'ha treballat perquè cap alumne es quedi sense les eines per poder fer classe i s'han repartit 308 tauletes i s'han facilitat 59 connexions.

"Els centres han tractat les videoconferències com si fossin classes presencials", puntualitza Campuzano, recordant que l'escolaritat és "obligatòria" i que fins i tot s'ha fet un seguiment de l'absentisme dels alumnes. Així, ha estat molt important, remarca, el contacte directe amb les famílies, especialment tenint en compte que "es tracta d'una situació nova" a la que s'han hagut d'adaptar. "El retorn de les famílies també és molt bo", conclou.

El director del departament de Formació Professional, Formació d’Adults i Recursos Educatius explica que, un cop es va decretar el confinament, es van establir unes directrius tècniques mínimes per a cada nivell educatiu que els centres han aplicat. Detalla que a partir de la segona setmana ja es va aconseguir "una velocitat de creuer" i que el treball ha estat constant des de les escoles per tal que els alumnes poguessin seguir la seva escolaritat. Puntualitza, però, que no és el mateix els alumnes més grans que els més petits i així, si bé els de cicles superiors han seguit les classes amb els horaris estàndards, per als més petits s'ha intentat que hi hagi un contacte directe i s'ha anat enviant material perquè els infants el puguin fer a casa seva. En aquest sentit, Campuzano destaca que és "és complicat" que els continguts que es treballen a maternal, més basats en hàbits, puguin ser impartits per via telemàtica. També s'ha fet un "esforç" important a primera ensenyança, especialment a primer cicle, ja que és el moment en què es consolida la lecto-escriptura i, per tant, des dels centres s'ha establert una "dinàmica diària" perquè els alumnes vagin fent activitats.

Campuzano reconeix que el ritme que s'ha pogut aconseguir amb aquest seguiment telemàtic "no ha estat l'habitual" que s'hagués produït si els estudiants haguessin assistit a classes presencials però destaca que s'ha après coses noves malgrat no es faci una avaluació d'aquests coneixements. En aquest sentit, destaca que pedagògicament sempre hi ha uns objectius que aquest any no s'hauran aconseguit com si el curs s'hagués desenvolupat amb normalitat, però també recorda que de cara al curs vinent hi ha la intenció de promoure una hora extra dels docents que s'haurà de dedicar a donar suport als alumnes. Així, reconeix que caldrà un "esforç molt important" per avaluar "en quin estat" es troben els alumnes. Malgrat tot, creu que aquesta situació s'ha pogut aprofitar, per exemple, per treballar certs aspectes com les habilitats telemàtiques. I pel que fa a la recuperació dels continguts que no s'hagin pogut treballar, recorda que en el període d'escolarització d'una persona "un parell de mesos no és molt temps" i que, en tot cas, es pot recuperar. Per això es farà aquest reforç esmentat de cara al curs vinent. El que més preocupava, reconeix, eren aquells alumnes que canviaven de cicle i assegura que els esforços que s'han fet de seguiment han afavorit que s'hagi "solventat correctament" aquesta necessitat.