Publicitat
Publicitat

Baixen un 10,5% els esquiadors accidentats atesos pel SAAS aquest hivern

El Servei d'Urgències va atendre entre els mesos de desembre i abril 19.056 casos, dels quals la majoria van ser per malalties comunes, seguits d'accidents casuals i accidents laborals

Entre els mesos de desembre i abril s'han atès 786 persones accidentades a les pistes, envers les 878 de l'any passat. Amb tot, suposen el 4,1% de les atencions a urgències durant la temporada d'hivern. En primer lloc es troben les malalties comunes, amb més de 14.000 casos; en segon lloc hi ha els accidents casuals amb 1.266 atencions i en tercera posició apareixen els accidents de treball amb 1.130 casos, segons les dades de l'activitat assistencial del SAAS.

Tal com ha explicat el director assistencial del SAAS, Francesc Aroles, durant l'hivern s'atenen 4.000 urgències al mes mentre que en tot l'any la mitjana és d'unes 3.000 o menys. En total, s'han atès 19.056 persones en la temporada d'hivern.

En destaquen les atencions pediàtriques pel fet que només a l'hospital hi ha professionals d'aquest servei de guàrdia. També els accidents laborals que suposen un 6% del total, una dada rellevant, segons ha admès Aroles, però que reflecteix la informació que donen els usuaris quan arriben a urgències i després la CASS reconeix els que considera com a tals, ha matisat.

Pel que fa als dies d'estada, es mantenen en una mitjana de 5,2, tot i que la majoria de pacients s'estan a l'hospital d'un a tres dies. Aroles ha remarcat la disminució de l'estada preoperatòria en un 25%, de les altes hospitalàries en un 14% i de la mortalitat, les complicacions i les readmissions en un 0,3% en els dos primers àmbits i un 2,5% en el darrer.

Indicadors 2014

De la seva banda, el responsable del Departament de Qualitat del SAAS, Josep Maria Casanellas, ha exposat els resultats de la memòria reduïda del 2014 amb els principals indicadors de l'any.

Un dels primers aspectes que ha assenyalat Casanellas és l'envelliment progressiu de la població que es veu reflectit en l'activitat assistencial i que, com ha apuntat, definirà el futur del SAAS. Aquest hauria de passar per potenciar les línies d'atenció geriàtrica, en les quals ja s'ha iniciat la formació dels professionals.

Durant el 2014 s'han produït 33.819 estades a l'hospital, amb una mitjana de 4,2 dies i 8.033 altes. Això mostra, segons Casanellas, la voluntat d'evitar els ingressos i poder atendre els pacients prioritzant els recursos de dia. Aquest fet també es veu en les intervencions quirúrgiques. De les 4.336 realitzades, 1.377 es van fer amb cirurgia ambulatòria sense ingrés. Les dades d'atenció domiciliària també van en la mateixa línia. Durant el 2014 es van atendre 37 usuaris i es van fer 4.441 visites, "una acció molt important per a un grup de pacients que té dificultats de mobilitat", ha assenyalat el responsable del Departament de Qualitat.

Malgrat que el volum d'activitat assistencial és similar al d'altres anys es vol potenciar l'activitat ambulatòria sobre l'ingrés i canviar la tendència actual d'un sistema de salut centrat en les urgències per promoure l'atenció en l'hospital de dia, els centres d'atenció primària i les consultes externes.

Casanellas ha reconegut que hi ha "un problema sistemàtic" amb l'atenció a urgències que centra la major part de l'activitat. Durant el 2014 es van fer 36.819 visites, unes 400 més que el 2013. Un 50% d'aquestes eren visites pediàtriques, un servei "excessivament centrat" a urgències, ha assenyalat. Les consultes externes, de la seva banda, van rebre 52.377 visites en les diferents àrees, entre les quals les 6.834 de Salut Mental, 8.353 d'infermeria o 4.145 d'oncologia, entre altres. "Tota l'activitat de consultes externes equival a la d'urgències", ha manifestat, però cal potenciar la primera per evitar col·lapses. I és que, sobretot a l'hivern, es produeixen situacions de "col·lapse important" amb la conseqüent mala percepció del servei i elevats temps d'espera.

Amb tot, el fet de tenir un país petit és una "oportunitat" per tirar endavant iniciatives per canviar la cultura dels usuaris i reorganitzar l'atenció sanitària, per exemple, amb l'atenció pediàtrica d'urgència als CAP o amb la desviació de pacients d'urgències a l'atenció primària.

Un altre aspecte que ha destacat Casanella és la important concentració de recursos que suposa l'atenció oncològica, en la qual creu que es té un enfoc correcte i que cal seguir apostant per minimitzar els ingressos hospitalaris i prioritzar l'estada a la llar. També són destacables els serveis de salut escolar amb 2.184 revisions d'infants que suposen "un indicador dels problemes de salut futurs" i "reorientar el sistema de salut per als propers 15 o 20 anys", ha indicat.

Caldrà, però, esperar al desenvolupament del Pla de Salut 2020 per "decidir cap on hem d'apostar", ha afirmat Aroles.