La CASS considera accident laboral des del primer dia als diagnosticats amb la malaltia

L'autònom que ha aturat parcialment l’activitat pot acollir-se a una base de cotització equivalent al salari mínim durant el període de confinament obligatori

La Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) ha emès un comunicat  sobre les mesures de suport als assegurats i treballadors per compte propi per la situació d'emergència sanitària de la Covid-19.  En aquest sentit, aquells assegurats que resten aïllats per un contagi, la CASS realitza automàticament la baixa i alta de l’assegurat i ho considera accident laboral, cobrant des del primer dia el 66% del seu salari. D'altra banda, pel que fa als diagnosticats amb la malaltia, els metges tramitaran les baixes que tindran la consideració d’accident laboral, cobrant l’assegurat, des del primer dia, també el 66% del seu sou. En aquest sentit, també es podran acordar aturs de treball a les persones amb alt risc per patologies prèvies i aïllades al domicili, considerant-se malaltia comuna. 

D'altra banda, el personal sanitari o dels sectors actius durant la situació d’emergència sanitària que estan aïllats, amb data d’inici i fi d’aquesta situació, la CASS realitza automàticament la baixa i l'alta de l’assegurat i ho considera accident laboral, obtenint el 66% de la seva retribució. S'aportarà un complement per arribar al 100% del salari en cas que la persona no tingui assegurança complementària i sempre i quan l’empresa hagi declarat aquesta situació com a accident laboral. En el cas que l’empresa habiliti sistemes de teletreball no es considerarà l’aïllament com situació de baixa i l’empresa no ha de gestionar la declaració d’accident laboral. 

Pel que fa a les empreses que han suspès l’activitat per causa de la situació d’emergència sanitària poden demanar l’exempció del pagament de la part empresarial de les cotitzacions dels seus treballadors (15,5% del salari brut) prèvia presentació del full de cotització del treballador. El Govern assumirà el pagament de la part empresarial sempre que siguin persones donades d’alta
abans del 15 de març. Respecte  a l'autònom que ha aturat parcialment l’activitat, pot acollir-se a una base de cotització equivalent al salari mínim durant el període de confinament obligatori. Aquesta suspensió manté tots els drets de seguretat social. La reducció es realitzarà per mensualitats naturals completes. 

En cas que l' aturada del treballador per compte propi hagi estat total  pot acollir-se a la suspensió del pagament del 100% de les cotitzacions durant el període de confinament obligatori. Aquesta suspensió manté tots els drets llevat del dret de baixa i no es compten punts de jubilació. La suspensió es realitzarà per mensualitats naturals completes.