Publicitat
Publicitat

La CASS recorda que les empreses han de sol·licitar l'afiliació i l'alta de nous treballadors abans del primer dia de feina

Entre l'1 de març i el 31 de maig es trametrà una carta d'avís als empresaris que presentin una sol·licitud d'alta de persona assalariada fora del termini previst. A partir de l'1 de juny s'iniciarà el procediment sancionador.

A partir d'aquest 1 de març, les empreses han de sol·licitar l'afiliació i l'alta dels nous treballadors a la CASS dins dels 7 dies previs a l'inici de la relació laboral i, com a màxim, el mateix dia que l'assalariat comenci a treballar. La CASS recorda el nou termini establert a través de la modificació de la Llei de la parapública, que entra en vigor aquest dimarts, i indica d'aquesta manera "es garanteix que tots els treballadors estiguin assegurats des del primer dia de treball".

De moment, es donarà un període d'adaptació de tres mesos a les empreses, sense iniciar expedients sancionadors. Així, entre l'1 de març i el 31 de maig es trametrà una carta d'avís als empresaris que presentin una sol·licitud d'alta de persona assalariada fora del termini previst. A partir de l'1 de juny, però, s'iniciarà el procediment sancionador per les infraccions que es constatin per aquest retard, segons comunica la CASS.

La parapública també recorda als titulars d'una professió liberal, d'un comerç o d'una indústria, d'una explotació agrícola o ramadera i als administradors de societats que han d'afiliar-se i cotitzar en el col·lectiu de persones que realitzen una activitat per compte propi.

La informació sobre el nou procediment es troba disponible al web de la CASS.