La CASS tanca el 2018 amb 31,9 milions d'euros de dèficit

La parapública assenyala “un augment significatiu” del 8% dels accidents laborals que ha disparat la despesa de les baixes

La Caixa Andorrana de la Seguretat Social (CASS) ha tancat el 2018 amb un total de 31,9 milions d'euros de dèficit en la branca general. Així ho reflecteixen els estats financers i la liquidació de comptes de la parapública que el consell d'administració ha aprovat aquest dimarts. Els ingressos per cotitzacions a la branca general han augmentat un 5,9% respecte als ingressos de l'any passat. En total s'han recaptat un total de 118,5 milions d'euros entre les cotitzacions d'assalariats, compte propi, pensions i baixes. Malgrat aquest increment recaptatori, les despeses continuen sent més altes i, a més, han augmentat un 2,9% en relació al 2017. Les prestacions que ha donat la CASS associades a despesa sanitària, baixes, pensions d'invalidesa i pensions d'orfenesa representen un total de 150,4 milions d'euros.

En la despesa de prestacions, el consell d'administració destaca en el comunicat enviat als mitjans que s'ha registrat “un augment significatiu” del 8% dels accidents laborals. Un fet que preocupa a la parapública, que “considera que s’ha de reflexionar sobre les mesures a prendre amb l’objectiu de disminuir la sinistralitat laboral”.

En canvi, la branca de jubilació tanca el 2018 amb amb un superàvit de 46,6 milions d'euros, malgrat que les despeses registren un increment del doble respecte als ingressos. D'aquesta manera les cotitzacions representen un 5,1% més que l'any passat amb un total de 142,9 milions d'euros entre assalariats, treballadors per compte propi, pensions, baixes i la transferència del Govern per finançar pensions no contributives. 

Les despeses de prestacions per jubilació creixen un 10% respecte al 2017. Sumen un total de 96,3 milions d'euros entre els diners gastats per pensions contributives i les no contributives. De fet, en aquest últim apartat hi ha una diferencia negativa de 4,9% tenint en compte les dades de l'any passat perquè la nova legislació de serveis socials i sociosanitaris atribueix al Govern de manera directa les despeses de pensions no contributives: pensions de solidaritat de la gent gran. 

Quan al nombre de beneficiaris del sistema de seguretat social, la CASS també fa una radiografia comparativa respecte al 2017. El nombre d’assalariats creix i al mes de desembre constaven 43.770 persones registrades com a assalariades, un 3,0% més de les que hi havia registrades el mateix mes de l'any passat. També augmenten el nombre de cotitzants per compte propi, un 3,8%, i ja són 6.492 autònoms i els assegurats indirectes es situa en les 17.107 persones.

Finalment, el nombre de pensionistes a càrrec de la branca general creix un 1,3% i arriba fins als 2.671 pensionistes: 2.291 pensionistes d’invalidesa, 334 pensionistes d’orfenesa i 1 pensió de reversió d’ascendents. A la branca de jubilació, l’augment del nombre de pensionistes en relació al 2017 ha estat del 3,3%, havent-se registrat 12.767 pensionistes al desembre: 11.156 pensionistes de jubilació i 17 capitals de jubilació; 3.064 pensionistes de viduïtat de les quals 77 de temporals. Això dibuixa una taxa de dependència al mes de desembre de 3,81 assegurats actius per cada pensionista de la branca jubilació, similar al desembre de 2017.

Fibrosi a Andorra

El consell d'administració també ha aprovat, a proposta del ministeri de Salut, la inclusió de la prova Elastografia Ultrasonogràfica Hepàtica per al diagnòstic del grau de fibrosi en pacients afectats per malalties hepàtiques cròniques. Fins ara els pacients es desplaçaven fora del Principat, en centres convencionats amb la CASS per realitzar-se aquesta prova.