Publicitat
Publicitat

Càritas atén durant el 2014 un 17% menys d'usuaris que l'any anterior

Tots els programes duts a terme l'any 2014 van disminuir el número de persones ateses, excepte el programa de Transeünts

Càritas andorrana va atendre durant el 2014, 1.078 persones, un 17% menys que l'any anterior. Concretament, el programa d'Atenció Primària és el de major volum amb 310 usuaris i dóna atenció a les necessitats bàsiques de les persones, l'orientació i l'acompanyament, amb l'objectiu de potenciar la seva autonomia i promoure les seves capacitats. En aquest programa també es constata una disminució d'un 19% en les atencions realitzades.

Tots els programes duts a terme l'any 2014 van disminuir el número de persones ateses, excepte el programa de Transeünts. Segons ha explicat Txiqui Bruna, coordinadora de l'entitat, es tracta de persones que estan a Andorra de pas i que necessiten ajuda perquè estan al carrer "una ajuda molt assistencial però de més qualitat". A més, ha reconegut desconèixer els motius pels quals augmenten aquest tipus d'usuaris, ja que no presenten un perfil determinat.

Aquesta davallada generalitzada s'ha atribuït en certa mesura a una millora de la situació econòmica i laboral. Bruna ha assegurat que "la situació de crisi ja ha tocat fons, hi ha petits signes que fan pensar que el pitjor moment ja ha passat". Tanmateix ha reconegut que les situacions segueixen sent complicades.

El perfil típic d'usuaris són dones d'edat adulta, normalment de nacionalitat espanyola i amb famílies monoparentals. Tot i que no s'han detallat les xifres, Bruna ha reconegut que els andorrans en situacions precàries "han augmentat lleugerament".

Les problemàtiques que afecten principalment les persones ateses són en un 28% les econòmiques, 19% informació i orientació, 18% laborals, 14% sanitàries, 11% relacionades amb l'habitatge, i un 10% d'altres problemàtiques diverses (maltractaments, toxicomania...). En aquest sentit, la coordinadora de Càritas ha explicat que ara s'està donant assistència a les necessitats bàsiques, "però potser el repte està a promoure l'autonomia i capacitat de les persones". De forma molt comuna, en el mateix nucli familiar hi són presents diverses problemàtiques.

Actualment l'entitat andorrana compta amb un centenar de voluntaris que donen assistència a un 40% de famílies noves cada any, i aproximadament el 60% s'arrosseguen d'anys anteriors. El president de Càritas, Agustí Font, ha explicat que "és molt difícil tancar situacions, els pots ajudar però al temps els tornes a veure".

Un dels principals objectius és impulsar el voluntariat d'acompanyament, segons ha explicat l'arxipreste de les Valls, mossèn Ramon Sàrries, "fer sentir útils a les persones que estan soles".

En relació a l'estat de comptes, Càritas andorrana va tancar l'any 2014 amb unes despeses de 322.355,49 euros i uns ingressos de 327.704, 05 euros, amb un excedent de 5.348,56 euros.

L'origen dels ingressos l'any 2014 va ser un 59% de donatius i patrocinis privats, un 18% de finançament propi, un 12% de subvencions públiques, un 6% de les aportacions de les Càritas parroquials i, finalment, un 5% de la Plataforma d'ONG.

Programa de gestió de roba residual

L'arxipreste de les Valls, mossèn Ramon Sàrries, ha aprofitat la presentació de la memòria del 2014, per anunciar un projecte de gestió de roba residual que es troba en fase de desenvolupament, i s'espera que pugui estar en marxa l'any vinent. Sàrries ha explicat que s'ampliaria el número de contenidors en llocs estratègics del país, i així augmentaria la recollida de roba i la seva selecció, "el que comportaria una creació de llocs de treball".

Aquest projecte dividiria la roba en tres sectors, per una part roba bona destinada a la botiga, per una altra roba de menys qualitat, i per una altra, roba residual que es derivaria a les empreses de tractament. A més a més, es pretén col·laborar amb el ministeri de Medi Ambient.