Petició ciutadana per vincular el permís de residència i treball amb el nivell B1 de català

Recullen signatures a la plataforma change.org per presentar-les al Govern

Des d'aquest dilluns 20 de gener s'ha tirat endavant una campanya ciutadana a change.org per recollir signatures amb l'objectiu de demanar a l'executiu la vinculació del permís de residència i treball amb el nivell B1 de català. A Andorra, el català és la llengua oficial, però en comerços i moltes empreses de la majoria de sectors econòmics del país, o no atenen, o no entenen ni volen aprendre res, en català, segons s'indica a la descripció de la campanya ubicada a la plataforma change.org.

A la mateixa descripció, s'argumenta que "Andorra té un nombre molt elevat de població immigrant que ve a treballar cada any, i que és molt benvinguda per al conjunt del país, però al mateix temps no se li exigeix cap mena de requisit mínim lingüístic per obtenir el permís de residència i treball". A la mateixa plataforma change.org s'indica que "tot i l'oficialitat única del català, això està creant una situació que cada dia va empitjorant més en detriment del català i del seu ús social".

Segons la campanya que s'ha engegat "una solució fàcil i eficaç d'aplicar, seria que el Govern simplement vinculés l'obtenció del permís de residència i treball a l'obtenció del certificat de nivell B1 de català, és a dir, donar des d'un inici el permís de residència i treball a les persones que ho sol·licitessin a canvi que en el termini d'un any es presentés l'obtenció del certificat B1 a Immigració, i en cas contrari no es renovaria el permís". En la mateixa sol·licitud s'explica que "quedarien exempts els temporers i les persones majors de seixanta anys".

En la descripció s'afegeix que "cal tenir present que la gent nouvinguda només aprendrà el català si realment és necessari per poder treballar i viure el dia a dia a Andorra". La campanya ho argumenta dient que "si no és així, no l'aprendran mai, per això ens trobem persones que fa vint anys que viuen a Andorra i no han fet mai cap esforç per aprendre ni entendre el català, no volen perquè senzillament no els hi cal". La petició de signatures ciutadana segueix dient que " no és una campanya contra ningú ni contra cap llengua, apreciem la riquesa que ens aporten també les altres llengües presents al país, és una campanya a favor del català i de facilitar la integració de les persones nouvingudes".

Per aquest motiu, a la plataforma charge.org es demana que "el Govern d'Andorra faci aquest canvi legislatiu de forma urgent i vinculi l'obtenció del nivell B1 de català amb el permís de residència i treball, per tal de respectar els drets dels andorrans al nostre propi país, per a protegir el català i donar-li per llei i a la pràctica real la importància que ha de tenir com a única llengua oficial al Principat".