Concedides 281 autoritzacions per a professionals titulats el 2018

Representa un augment del 16,6% en comparació amb les dades del 2017

El departament d'Estadística ha fet públiques aquest dilluns les dades referents al registre de titulats professionals. Així doncs, segons es desprèn en l'escrit, el 2018 es van comptabilitzar un total de 281 autoritzacions concedides, el que significa un creixement anual del 16,6% en comparació amb les dades del 2017 i de les quals, un 50% va correspondre a professionals relacionats amb la infermeria. Per nacionalitat, el 53,4% del total de professionals titulats autoritzats eren espanyols, i el 33,1% andorrans. Respecte al tipus d'ocupació, el 62,3% del total d'autoritzacions concernia professionals associats a titulacions de 2n i 3r cicle universitari i similars i, el 20,3%, a professionals associats a titulacions de 1r cicle universitari i similars. 

Pel que fa al nombre de professionals titulats donats de baixa, l'any 2018 se'n van registrar 26, xifra que suposa una disminució del 27,8% en comparació al 2017, exercici en el qual se'n van donar de baixa 36. Del total de les baixes registrades, el 61,5% corresponia a professionals titulats espanyols i el 23,1% andorrans. 

Finalment, el 2018 es va tancar amb 2.451 professionals titulats actius, la qual cosa representa un augment de 255 professionals titulats respecte als que hi figuraven a finals del 2017 (2.196 professionals titulats actius), és a dir, un increment anual de l'11,6%. S'observa que, des de l'any 2011, la tendència de creixement dels professionals titulats actius és molt positiva, fins al punt de duplicar els valors del 2011; es passa de 952 inscrits als 2.451 actuals. Per nacionalitat, l'any 2018, el 54,8% dels professionals titulats actius inscrits eren andorrans, i el 36,8% eren espanyols. En relació amb el tipus d'ocupació, el 59% del total de professionals titulats corresponia a professionals associats a titulacions de 2n i 3r cicle universitari i similars, i el 25,8% a professionals associats a titulacions de 1r cicle universitari i similars.