Publicitat
Publicitat

El Consell d'Europa reclama el dret a les parts a presentar proves i formació antiracisme per als jutges

En canvi, felicita Andorra pel progrés realitzat en l'àmbit de la integració social i cultural dels ciutadans

Tres anys després de la quarta ronda d'avaluació de la Comissió europea contra el racisme i la intolerància (ECRI), el comitè ha emès aquest dimarts les conclusions sobre la implementació de les recomanacions fetes al Principat. L'ECRI assenyala que no es compleixen dues de les tres propostes manifestades: la introducció i aplicació del principi de distribució de la càrrega de la prova en les queixes de discriminació per raons de raça, color, ètnia, nacionalitat, religió o llengua davant dels tribunals; i l'oferiment de formació inicial i continuada als jutges, advocats i fiscals en matèria de racisme i discriminació racial, així com sobre la legislació penal corresponent en relació al racisme i la intolerància. En canvi, felicita el país pel progrés realitzat en l'àmbit de la integració social i cultural dels ciutadans.

L'ECRI, en l'informe del 22 de maig del 2012, recomanava fermament a les autoritats andorranes que introduïssin i apliquessin el principi de distribució de la càrrega de la prova, per la qual correspon a la part agent la prova dels fets constitutius de la seva pretensió i a la part defenent l'acreditació dels fets extintius, impeditius i excloents, en les denúncies per motiu de raça, color, ètnia, nacionalitat, religió o llengua. La llei hauria de proveir aquest dret quan les persones es consideren agreujades per un fet discriminatori, apunta aquest òrgan del Consell d'Europa.

La comissió considera que no s'ha emprès cap acció en aquest sentit i, per tant, no s'aplica, malgrat ser principis recollits en diverses directives europees. L'ECRI entén que sovint és difícil recollir proves i per això advoca per aquest principi de distribució. A més, com que Andorra no és membre de la UE, creu que és més important que el Principat adeqüi la seva legislació a les recomanacions de la comissió.

En segon lloc, l'ECRI recomana formació específica per als jutges, fiscals i advocats però les autoritats andorranes han respost que no hi ha hagut procediments relacionats amb la prohibició de la incitació a la discriminació racial o de crims d'odi racistes des del 2011. A més exposen que en els casos que s'ha detectat motivació racista s'ha aplicat un agreujant a les penes. Per aquests motius, el Principat no veu prioritària aquesta formació, "especialment en període de crisi", exposa l'informe del Consell d'Europa.

No obstant, l'ECRI fa referència a les reformes iniciades en l'àmbit judicial, en les quals s'inclou que l'accés a la carrera judicial es basarà en mèrits i aptituds tècniques per a l'exercici d'aquestes funcions. Així, proposa que s'aprofiti aquesta iniciativa per implementar aquesta recomanació de formacions.

En canvi, la comissió valora positivament el progrés realitzat en relació a la integració social i cultural dels ciutadans. L'ECRI recomanava enèrgicament que la tasca de la Comissió Nacional d'Igualtat s'utilitzi per idear i coordinar una política d'integració per afrontar possibles problemes dels temporers, conscienciar el públic sobre la importància de les comunitats presents al país i esforçar-se per augmentar el nivell d'integració dels no andorrans.

La Comissió destaca l'elaboració del Pla Nacional d'Igualtat, que ha estat assumit pel Consell assessor de Salut i Benestar i continua operatiu. A més, assenyala algunes mesures pràctiques adoptades en les esmenes del 2011 sobre les prestacions de benestar econòmic; que s'han consolidat i han permès que un nombre més ampli de persones de col·lectius vulnerables siguin elegibles per rebre prestacions de benestar.

També exposa les iniciatives legislatives que han eliminat algunes restriccions abans aplicades a col·lectius vulnerables a través de la Llei de Serveis socials i sociosanitaris i de les beques d'estudis, l'ampliació dels cursos de català i de cultura andorrana i les ajudes econòmiques a les associacions culturals de quinze nacionalitats diferents. Per tots aquests aspectes, considera que la recomanació es compleix i s'aplica.