Publicitat
Publicitat

El Constitucional no admet el recurs d'empara de la Cooperativa sobre el concurs de les línies de transport

El tribunal considera que la part recurrent no ha esgotat les vies de recurs ordinàries

El Tribunal Constitucional ha decidit no admetre a tràmit el recurs d’empara presentat per la Cooperativa Interurbana Andorrana en relació al concurs públic per a la concessió de les línies de transport nacional regular de viatgers. La Cooperativa al·legava que s’havia vulnerat el seu dret a obtenir una decisió fonamentada en dret en la resolució de la Batllia sobre l’acte administratiu per aquesta concessió.

El Tribunal Constitucional resol que aquest recurs d’empara ha de ser declarat no admissible a tràmit ja que es considera que la part recurrent no ha esgotat les vies de recurs ordinàries i, per tant, s’ha d’esgotar la via ordinària.

La Cooperativa va presentar un recurs davant el Govern contra l’edicte per a la concessió de les línies de transport nacional regular de viatgers, que va ser desestimat per l’Executiu, motiu pel qual l’empresa va presentar una demanda jurisdiccional per demanar la suspensió de l’edicte, ja que al·legava diferents mancances en el concurs que derivava en una nul·litat de ple dret de la convocatòria del concurs. El mes de novembre la Batllia va dictar un aute en què refusava aquesta demanda de suspensió. Acte seguit, la Cooperativa va presentar un incident de nul·litat, que va ser també rebutjat per la Batllia, i posteriorment va arribar el recurs d’empara al Constitucional.