Coronavirus i un gos a casa: recomanacions d'actuació

Si la persona està confinada i és algú altre que el passeja, es recomana que es deixi el gos lligat a la porta i se li desinfecti les potes en sortir i a l'hora de tornar a casa

El Govern va publicar dimecres tot un seguit d' avisos i decrets amb mesures addicionals per a les persones afectades pel coronavirus i també per a diferents sectors d'activitat. Entre aquests n'hi ha un de destinat a les pautes a seguir per tenir cura dels gossos durant la pandèmia. Així, per exemple, es recomana que si la persona s'ha contagiat de la Covid-19 o és sospitosa d'aquest contagi, que sigui algú altre qui tingui cura de la mascota; així com també es dona les pautes de com han de procedir els voluntaris o serveis que passegin aquests animals domèstics.

Per tant, tal com s'ha esmentat, si es té coronavirus, a banda de procurar que una altra persona tingui cura de l'animal, es recomana no utilitzar els coberts que hagin estat utilitzats per la persona contagiada per preparar o servir el menjar de les mascotes. Si la persona viu sola i no pot deixar l'animal a càrrec d'algú altre, "cal extremar les mesures d' higiene, com el rentat de mans i l'ús de mascareta, així com evitar el contacte directe amb la mascota".

Per aquells que vulguin passejar el gos d'una persona contagiada, es recomana disposar del material necessari amb antelació: guants d’un sol ús, recipient polvoritzador amb alcohol, bosses de recollida de femta i ampolleta d’aigua. Cal prioritzar les hores de menys afluència i acordar prèviament l'hora de recollida, de tal manera que el propietari pugui deixar l'animal lligat a la porta de la llar o mantenir la porta oberta a l'hora convinguda. En el moment de la recollida cal evitar el contacte entre el propietari i el passejador que no ha d'entrar, en cap cas, a l'interior de la llar. La persona que passeja el gos ha de desinfectar les potes de l'animal amb un polveritzador amb alcohol abans de dur-lo a passejar i ha de fer-ho amb guants. El passeig, diu el mateix avís, "ha de ser curt" i s'ha d'evitar el contacte amb altres animals o persones i el passejador també ha d'evitar, en la mesura del possible, "mantenir un contacte estret amb l'animal". Òbviament, cal seguir mesures d'higiene com utilitzar l’ampolla d’aigua per netejar l’orina i les bosses per recollir les femtes. Les bosses s’han de llençar en una paperera o en un contenidor de brossa.

En tornar el gos, la persona voluntària ha de tornar a desinfectar les potes de l'animal abans que entri a casa seva. A més, s’ha de deixar l’animal lligat a la porta de l'habitatge del propietari o que aquest obri la porta perquè l'animal pugui entrar sol. El passejador s’ha de treure els guants tenint cura de no tocar-ne la part exterior i ha de llençar-los en una bossa de plàstic.

Es recorda, a més, que no es poden passejar al mateix temps animals de diferents llars i que cal fer de nou tots els passos abans esmentats abans de dirigir-se a una altra llar per passejar una altra mascota.