Publicitat
Publicitat

Creix la preocupació per l'economia arran del cas BPA

L'observatòri del CRES situa la manca de feina, les polítiques socials i l'economia com a principals aspectes a millorar i, en el darrer, els ciutadans assenyalen la crisi de la banca i el control dels bancs com a motius d'inquietud

L'enquesta del primer semestre del 2015 de l' Observatori, elaborada pel Centre de Recerca Sociològica (CRES), mostra en l'apartat de principals problemes d'Andorra, un increment del percentatge de més de 10 punts tant pel que fa a l'economia com la manca de feina. D'aquesta manera, la preocupació per la manca de feina passa del 20% del segon semestre del 2014 al 30% actual i la preocupació per l'economia augmenta fins un 13%, passant del 5 % del 2014 al 18% d'enguany. Així, manca de feina i atur (29,9%), polítiques socials (26,7%) i economia (18%) són, per odre d'importància, els principals problemes d'Andorra, segons els ciutadans enquestats pel CRES.

En l'àmbit de l'economia, si es compara amb les xifres del segon semestre de l'any 2014, l'increment ha estat d'un 13%, passant d'un 5 a un 18%. En aquest sentit, el director del CRES, Joan Micó, ha destacat que tot i tractar-se de preguntes obertes i sense cap condicionant previ, "un 6,5% del 18% total de persones preocupades per l'economia s'han referit concretament al cas BPA i al control dels bancs com el seu principal temor" a més ha afegit que per tal de conèixer la situació real, de cara al segon Observatori de l'any, "seria interessant fer una pregunta concreta sobre el cas BPA".

Malgrat les dades obtingudes en l'àmbit de l'economia i la manca de feina, Micó ha destacat que si es tenen en compte les dades actuals i les expectatives de les persones i es comparen amb el segon semestre de l'any passat, "la percepció global és que la situació millora". D'aquesta manera, un 18,3% dels enquestats qualifica la seva situació econòmica general com a molt bona o bona i gairebé un 60% la qualifica de regular. En canvi, la xifra envers la qualificació de dolenta o molt dolenta disminueix fins a 10 punts, passant del 31,2% del segon semestre del 2014 al 21% actual. Seguint una tendència similar, el 19,3% dels enquestats, un 5% més que durant el segon semestre del 2014, considera que la situació econòmica d'Andorra és millor que ara fa un any i la xifra de persones que consideren que és pitjor disminueix del 36% del 2014 al 33% actual.

A escala individual, un 13,9% dels enquestats considera que la seva situació econòmica actual és millor que la de fa un any i en relació amb aquells que consideren que és pitjor, la xifra disminueix del 27% de l'any 2014 a un 20,5% actual. En relació amb els ingressos mensuals totals de les llars, el 61% dels enquestats afirmen arribar a final de mes molt fàcilment, fàcilment o relativament fàcilment i en canvi, un 38% asseguren arribar amb alguna dificultat, amb dificultat o molta dificultat.

Per últim, la percepció envers la situació de crisi econòmica a Andorra també evidencia una tendència global de certa millora. En aquest sentit, l'any 2012, un 74% dels enquestats considerava que la crisi a Andorra encara no havia tocat fons i en canvi, amb l'Observatori d'enguany, aquesta xifra disminueix un total de 40 punts i s'estabilitza en un 34%.