Creu que la via preferent representarà una pèrdua de temps i diners en el cas que calgui anar a l’especialista?

Votar 810 Vots | Resultats

  • 85%

  • No 10%

  • No entenc com funciona 5%

810 Vots | Tornar