Publicitat
Publicitat

Dues noves ambulàncies per als bombers

El Departament de Prevenció i Extinció d'Incendis i Salvament disposa ara de vuit ambulàncies en quatre parcs de bombers: cinc unitats al parc central de Santa Coloma i una unitat als parcs del Pas de la Casa, la Massana i Canillo, respectivament

El Departament de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments (DPEIS) es dota a partir d’avui de dues noves ambulàncies per tal d'actualitzar el seu parc mòbil en aquests tipus de vehicles especialitzats. Així doncs el DPEIS disposa d’un total de vuit ambulàncies distribuïdes en quatre parcs de bombers: cinc unitats al parc central de Santa Coloma i una unitat als parcs del Pas de la Casa, la Massana i Canillo, respectivament. 

La política del ministeri d'Afers Socials, Justícia i Interior és donar resposta a les necessitats tècniques i de recursos humans dels cossos especials del país per tal de poder desenvolupar amb normalitat i qualitat les funcions que els hi són encomanades. Així doncs, la incorporació d’aquestes dues noves ambulàncies permetrà al DPEIS garantir una millor qualitat en el servei de transport sanitari urgent que realitza.