Educació no permetrà l'entrada de les famílies als centres educatius i anul·larà el transport escolar

Els alumnes de maternal de l'escola andorrana no hauran d'assistir a les aules

El ministeri d'Educació està acabant de definir les condicions sanitàries que s'hauran de complir per poder obrir els centres escolars d'acord amb la situació actual de la Covid-19. Aquestes condicions variaran en funció de l'edat dels estudiants i de la seva capacitat per posar-les en pràctica. Així doncs, les consignes principals per a tots els centres escolars continuen sent el manteniment de dos metres de distància entre persones, una rentada regular de mans i esternudar o tossir al colze o en un mocador que posteriorment s'haurà de llençar a una paperera. Aquestes recomanacions aniran més enllà, ja que també s'obligarà a dur la mascareta per accedir al centre i en totes aquelles situacions on no es pugui garantir la distància social, no es permetrà l'entrada de les famílies dins del recinte i s'anul·larà el transport escolar.

La posada en marxa de la "nova normalitat" també establirà, tal com ja va avançar l'ARA Andorra, un esglaonament en les entrades i sortides dels estudiants per evitar aglomeracions; els adults i els infants especialment vulnerables davant la malaltia no podran anar als centres o, en tot cas, caldrà que siguin valorats pel seu metge referent; tampoc podran assistir a les aules aquells alumnes o docents amb simptomatologia suggestiva de Covid-19 o que hagin tingut un contacte directe amb un cas positiu; els estudiants i els professors hauran de canviar-se la roba cada dia i rentar-la a 60 graus; el material escolar sempre serà d'ús personal i, per tant, no es podrà compartir, i els alumnes estaran sempre en una mateixa sala, ja que serà el professor qui canviarà d'una a l'altra. D'altra banda, amb la voluntat d'evitar la propagació del virus en aquests espais, Educació també ha definit l'habilitació d'un espai on s'ubicarà a un infant o adult que presenti simptomatologia i caldrà aviar "immediatament" a les famílies perquè el vinguin a recollir.

En les aules en les quals hi hagi estudiants d'entre 6 i 18 anys, només es permetrà un màxim de 15 alumnes per aula i una distància mínima de dos metres entre cadascun, la mascareta s'haurà de dur en tot moment excepte que el docent permeti la seva retirada sempre i quan es respecti la distància social establerta. En els espais comuns s'haurà de dur obligatòriament i cada alumne haurà de portar la seva cantimplora o ampolla d'aigua que només podran agafar després d'haver-se rentat les mans.

Assistència no obligatòria

Les escoles andorranes reobren portes el pròxim 2 de juny i acolliran alguns dels seus alumnes oferint activitats presencials i un servei d'acollida. L'assistència a l'escola no serà obligatòria i serà el personal docent qui continuarà garantint el procés d'aprenentatge de forma telemàtica. Pel que fa a les activitats presencials, només s'oferiran als estudiants de primera i segona ensenyança, mentre que no es proposarà cap activitat pels alumnes de maternal, tot i que si els progenitors no es poden fer càrrec, s'oferirà el servei d'acollida de les 8.45 a les 17 hores.

Amb l'objectiu de reduir el nombre d'alumnes que simultàniament estaran presents a l'escola, la jornada escolar s'organitzarà amb un sistema d'alternança per alumnes d'ensenyament obligatori. En primera ensenyança serà cada centre educatiu que organitzarà l'activitat presencial dels alumnes i notificarà a les famílies del calendari concret d'aquestes sessions. En aquest sentit, es prioritzarà l'activitat presencial dels alumnes de primer cicle (per tal de poder reforçar el procés d'adquisició de la lectoescriptura) i de sisè curs (per fer un balanç del procés seguit).

En segona ensenyança tots els alumnes de cada curs faran activitat presencial un dia per setmana amb l'objectiu de treballar sobre la gestió emocional, el suport acadèmic i la competència digital. També es notificarà a les famílies el calendari a seguir, i l'horari de la jornada escolar serà de les 8.30 a les 14 hores assegurant una entrada i sortida de manera esglaonada. El servei d'acollida per aquests estudiants estarà habilitat de les 8.30 a les 17 hores. Per aquells alumnes de batxillerat, el centre organitzarà l'activitat de manera personalitzada.

A banda de continuar amb les mesures de prevenció establertes pel ministeri, tampoc hi haurà servei de menjador, es recomana portar roba còmoda i durant les franges horàries en què els estudiants van a l'escola, no es faran les classes virtuals d'aquell curs fins a les 15 hores.