Estudis suggereixen que la covid-19 es propaga poc entre els infants

"Les dades suggereixen que els infants no són vectors significatius de transmissió de la covid-19". Aquesta és la conclusió de dos pediatres especialistes en malalties infeccioses de la Universitat de Vermont, als Estats Units, publicada en un comentari a la revista Pediatrics, la publicació científica oficial de l'Acadèmia Americana de Pediatria. Hi han arribat després d'analitzar cinc estudis que han mesurat la transmissió de la malaltia entre els infants.

Al tractar-se d'un comentari, l'article no aporta noves dades, sinó que es dedica a analitzar-ne de ja conegudes. El primer estudi a què fa referència el text està publicat a la mateixa revista Pediatrics, de la qual és editor un dels autors del comentari. En aquest treball es van seguir durant un mes els casos de 39 llars suïsses on vivien infants menors de 16 anys que havien donat positiu de covid-19. De tots ells, en tres casos es pensa que l'infant va contagiar els adults. En les 36 llars restants, el més probable és que fossin els adults els que havien contagiat els infants.

Les conclusions són semblants en els altres quatre estudis que cita el comentari. Durant el seguiment de 68 infants amb covid-19 que es va dur a terme a la ciutat xinesa de Qingdao, es va observar que 65 d'aquests infants havien conviscut amb adults prèviament infectats, fet que suggereix que la malaltia va passar dels adults als infants. A l'estat australià de Nova Gal·les del Sud es van estudiar els casos de 9 infants i 9 docents infectats en 15 centres educatius que havien donat lloc a un total de 735 contactes amb altres infants i de 128 contactes amb altres docents. En aquest cas es van identificar dos contagis: el d'un infant de primària que el més probable és que s'encomanés d'un adult i el d'un estudiant de secundària que probablement es va contagiar a partir del contacte amb dos dels seus companys. El comentari també menciona un estudi fet amb deu infants hospitalitzats a la Xina, en què en un dels casos s'hauria pogut produir un contagi d'infant a adult.