Famílies: el confinament com un fet profitós

El psicopedagog Edgar Martos creu que s'ha de viure la situació actual tenint en compte els avantatges que pot comportar

El confinament comporta que moltes famílies passin juntes molt més temps que abans i això ha comportat una nova situació a la que, tant pares com fills, s'han d'adaptar. Com fer front a aquesta situació és una de les moltes preguntes que es fan els pares. El psicopedagog Edgar Martos creu que cal tenir en compte un seguit d'aspectes que es podrien articular per no crear males sinergies, per gestionar els conflictes, per ajudar els infants amb la feina que han de fer aquests dies i preveure el mig termini.

Pel que fa a les males sinergies, creu que cal complir uns horaris, distribuir certes tasques i també aprofitar aquest confinament perquè hi hagi " moments de qualitat" que la família passi conjuntament, per exemple a l'hora de dinar. Martos també considera que hi ha d'haver una estona perquè cadascú pugui avançar individualment (quinze minuts a la setmana per pensar per exemple en el que ens preocupa) i també com a família. Durant el confinament cal no deixar de banda l'activitat física i en aquest sentit recorda que hi ha molts recursos que es poden consultar, per exemple a Youtube (sempre sota tutela parental i valorant la qualitat dels continguts) i que poden ser útils no només per a l'esport dins la llar sinó també per al joc. "Hi ha d'haver una estona per a cada cosa", explica l'expert, afegint que els infants poden aprofitar per fer les tasques que els encomanen des de l'escola i també "fomentar coses personals" que potser amb el dia a dia no es poden fer per la manca de temps; destaca que és un bon moment per aprendre com poden fer coses pels altres. Recomana, també, que se segueixin uns horaris, especialment per anar-se'n a dormir i per llevar-se. I, sobretot, creu que cal limitar molt el temps que passen amb els videojocs i, per tant, diu que en aquest cas cal marcar un temps determinat per aquest tipus de joc.

Quant als conflictes, Martos creu que és molt important que es pensi "què estem donant als altres", ja que si estem molt neguitosos, exigents o enfadats "transmetem" aquests sentiments a aquells que ens envolten. Recomana, per tant, "aprofitar" aquest temps de confinament per readaptar-se i fins i tot per millorar la comunicació entre nosaltres. D'aquesta manera, Martos destaca que sovint estem acostumats a no comunicar-nos perquè el dia a dia no ens dona temps per fer-ho i que ara que les famílies passen més temps juntes, poden aprofitar per solucionar aquesta manca de comunicació.

El psicopedagog també assenyala que és molt important que les famílies "adquireixin  objectius conjunts" per al benestar de tothom i afirma, de fet, que això també pot ajudar a resoldre conflictes. Per això creu que ara es pot "entrar en una altra dimensió" diferent a la que hi ha habitualment dins del nucli familiar. Així, cal implicar els infants en aquest objectiu de benestar de tal manera que tinguin ganes de fer coses per complaure els altres, d'assolir fites comunes. Per això també creu que tothom s'ha de fixar una activitat.

També fa una crida als pares a tenir una actitud constructiva. "Quant més tranquils i més positius ens mostrem, més tranquil·la i positiva estarà la família". Això no vol dir que s'oculti als infants la informació sobre allò que està passant, però cal que el missatge d'adapti a cada edat i alerta que cal tenir molt en compte "el to" amb què s'expliquen les coses. Així, intentant no preocupar-los, cal que se'ls pugui parlar francament de la situació actual. Remarca, però, que cada cas és diferent i que s'ha de valorar l'infant que es té al davant. En definitiva, es tracta que els pares puguin veure aquest temps que podran passar amb els fills com un fet positiu, com un temps que pot servir per progressar a cadascun dels membres de la família. En aquest sentit, apel·la a fixar-se més en els avantatges que en els inconvenients de la situació actual, assegurant que es pot avançar en la creació de vincles entre els membres de la família.

A més, Martos positiva el fet del temps que pares i fill passen junts i que poden invertir en jugar, parlar i en què els infants es poden  ' implicar', en certa manera, en les obligacions que tenen els pares. En aquest sentit, si els progenitors teletreballen, assenyala que pot ser una bona idea que durant una estona ells puguin donar-los un cop de mà. També considera que aquest temps pot servir perquè els infants treballin a certs aspectes com l'anticipació. Per exemple, que puguin preveure, un cop han fet la feina de l'escola, quins dubtes tenen sobre certes matèries, en quines van més avançats i en quines menys... En definitiva, que puguin fer ús de l'agenda per avaluar les feines que han de fer més enllà del moment immediat i que això els pugui servir per anticipar-se.

Martos destaca que totes aquestes són recomanacions generals, però que cal tenir en compte que cada cas és diferent i que les necessitats dels infants poden divergir.