França endureix l'entrada al país

Per accedir a l'estat veí caldrà mostrar un certificat que justifiqui el desplaçament

França ha endurit el control a les seves fronteres i, a partir d'ara, entrar a l'estat veí només es permetrà per motius justificats. En aquest sentit, només s'autoritzarà el pas als residents a França i els seus familiars, als transportistes, als serveis i emergències sanitaris i als treballadors fronterers.

La mesura ha entrat en vigor aquest dimecres, de manera que abans d'iniciar un desplaçament a França caldrà descarregar-se, omplir i imprimir un formulari disponible al web del ministeri de l'Interior francès per presentar-lo a la frontera. Les persones no autoritzades a entrar al país veí, en base al llistat que el mateix ministeri ha fet públic, hauran d'acreditar una causa de força major i demanar un permís especial.