Publicitat
Publicitat

La Fundació Crèdit Andorrà convoca quatre beques de postgrau a l'estranger

Les beques tenen una dotació econòmica de fins a 20.000 euros per a la matrícula i de 900 euros mensuals durant el curs acadèmic

La Fundació Crèdit Andorrà obre una nova convocatòria de beques per a joves que vulguin cursar estudis superiors de postgrau (màsters, doctorats i postdoctorats) a l’estranger. Del 9 de març al 8 de juny, els interessats podran sol·licitar una de les quatre beques que l’entitat posa al seu abast, i que tenen una dotació econòmica de fins a 20.000 euros per a la matrícula i de 900 euros mensuals durant el curs acadèmic.

La durada màxima de la beca és d’un any per als màsters i els postdoctorats, i de tres per als doctorats, prorrogable d’any en any si la comissió que les atorga ho considera oportú. La incorporació de l’estudiant a la nova universitat o centre d’ensenyament superior haurà de ser, com a tard, al gener del 2016.

Les beques es poden cursar a qualsevol país del món. Els estudis amb titulació oficial (procés de Bolonya) tindran prioritat. Pel que fa a les beques per a estudis amb titulació pròpia o per a estudis en un país no adherit al procés de Bolonya, la Fundació Crèdit Andorrà valorarà la idoneïtat del centre.

Les candidatures presentades seran estudiades per una Comissió d’Avaluació formada per persones alienes a la Fundació Crèdit Andorrà, que valorarà els projectes i els mèrits al·legats pels sol·licitants. Durant els mesos de juliol o agost, es realitzarà una entrevista presencial amb els candidats seleccionats, en la qual s’avaluaran les seves aptituds, la seva personalitat, l’interès i la motivació per l’elecció dels estudis.

Els sol·licitants han de tenir la nacionalitat andorrana o bé presentar l’acreditació autoritzada de residència legal a Andorra des de fa, com a mínim, cinc anys. La seva edat ha de ser inferior als 32 anys abans del 31 d’agost de 2015 i és imprescindible que, al tancament de la convocatòria, no hagin passat sis anys des de la finalització de la carrera (1r cicle).

Els interessats poden trobar les bases de la convocatòria i el full de sol·licitud al web www.fundaciocreditandorra.ad. També poden obtenir més informació al telèfon 88 88 80 o enviant un correu electrònic a fundacio@creditandorra.ad.