Publicitat
Publicitat

El Govern inspeccionarà els edificis públics per detectar amiant

Aquesta inspecció permetrà identificar i localitzar quins edificis de titularitat pública poden contenir amiant i així determinar les condicions de treball amb seguretat en cas de realització d’obres en aquests immobles

El Govern inspeccionarà edificis públics per tal de localitzar elements que puguin contenir amiant i ha convocat un concurs per dur a terme aquests treballs. El plec de bases estipularà les condicions, l’abast del treballs i els edificis on s’han d’efectuar les inspeccions. A Andorra a l’igual que als països del nostre entorn la utilització de l’amiant en la construcció està prohibida des de fa dues dècades i per aquest motiu, els edificis dels anys 80 o anteriors aquesta data poden contenir amiant que s’utilitzava sobretot en aïllaments de parets i tubs, en el fibrociment. Aquesta inspecció permetrà identificar i localitzar quins edificis de titularitat pública poden contenir amiant i així determinar les condicions de treball amb seguretat en cas de realització d’obres en aquests immobles. Les tasques d’identificació no presenten cap perill ja que es realitzen amb un aparell especial, espectrògraf, que identifica l’amiant des de fora, sense tenir contacte amb aquest material. Es preveu que el Govern pugui disposar d’aquest estudi a començaments del 2017.

A proposta del Ministeri d’Ordenament Territorial, s'aprovat també la licitació de la fase 1 dels treballs de millora del paisatge en l’entorn urbà fronterer del Pas de la Casa. Aquestes obres consisteixen en la realització d’un passeig bordejant la llera del riu Arieja, d’uns 230 metres lineals amb inici a la CG2 i carrer Major i final al carrer de l’Abeurador, i amb connexió al carrer de l’Arieja. La construcció del passeig es farà sobre una estructura metàl·lica elevada respecte al nivell del terreny natural. Sobre aquesta estructura es muntarà una passarel.la a base de lames de fusta tractada que anirà canviant de secció segons el tram on estiguin situades i que li donarà un cert dinamisme i originalitat. La licitació dels treballs definits en el projecte es fan mitjançant concurs nacional. Donat l’ampli abast d’aquest projecte, Ordenament Territorial ha previst diferents fases per a la seva total realització, de la primera de les quals, el Govern ha aprovat aquest dimecres la seva licitació.

D'altra banda, el Consell de Ministres també ha acordat adjudicar la redacció i posterior direcció d’obra de 19 projectes diferents per valor de 415.925,68 euros, la majoria relacionats amb la xarxa de carreteres del país. Altres projectes estan relacionats amb la protecció contra els riscos naturals, com és el cas de la construcció d’una galeria de protecció d’allaus a la CG3 zona de Basers del Corb entre Sorteny i Pont del Castellà. Així mateix, també s’ha aprovat adjudicar la redacció de tres estudis per un import de 114.397,25 euros. Els estudis són per a l’elaboració d’un manual de bones pràctiques i d’un catàleg d’accessibilitat, així com per a l’inventari d’edificis situats en zones de risc alt a les parròquies de Canillo, Encamp, Ordino, la Massana i Sant Julià de Lòria.

El Govern també licitarà els treballs de reforma del mòdul de dones del Centre Penitenciari, per tal d'independitzar les activitats de les dones, sense les limitacions actuals pel fet de compartir les sales amb els homes. La licitació aprovada té lloc després que el passat mes de maig el Govern encomanés a l’arquitecte Miquel Burgués Soriano la redacció del projecte de les obres de reforma del mòdul de dones. El termini previst dels treballs és de 8 setmanes i la forma de licitació es farà mitjançant concurs nacional amb procediment obert i modalitat de contractació ordinària.

Finalment, el Consell de Ministres ha aprovat adjudicar a l’empresa TREPOSA, per un import total de 402.058,86 euros, els treballs de tractament de quatre talussos de la xarxa de carreteres. En concret es tracta dels treballs d’estabilització, sanejament i protecció d'aquests talussos de la xarxa de carreteres: CG3, zona d’Encodina; CG4, a la zona del Coll de la Botella; i la CG6, a la zona del torrent del Barreró i Bixessarri. Amb els treballs es vol minimitzar el màxim possible el risc de despreniments sobre la plataforma de les vies i indrets concernits.