El Govern posposa la reputació en línia per classificar un pis d'ús turístic

El nou reglament entrarà en vigor el proper 3 de maig i preveu combatre l'intrusisme en el sector i equiparar-lo en drets i deures a la resta

Finalment, i després de mesos de treball amb el sector, el Govern ha aprovat els primers reglaments vinculats amb la Llei general de l’allotjament turístic, validada el juliol passat. Els nous textos, que entraran en vigor el proper 3 de maig després de ser publicats al BOPA, regulen els criteris i paràmetres que s'han de complir per poder donar d'alta un pis com a habitatge d'ús turístic (HUT) i també per validar les empreses que gestionen habitatges d'ús turístic (EGHUT). Un dels canvis més destacats, respecte als plantejaments inicials, és que la classificació dels pisos d'ús turístic, que serà una opció voluntària, no utilitzarà la reputació en línia per ponderar el nombre d'estrelles de l'immoble, almenys durant el primer any en funcionament del nou reglament. 

D'aquesta manera, i al contrari del que s'havia plantejat fins al moment, per assolir puntuació per a la classificació es valoraran només les instal·lacions, els equipaments, els serveis i les capacitats dels habitatges d'ús turístics i la disposició o no de places d'aparcament, i de wifi, entre d’altres. Passat el primer any de funcionament, i un cop regularitzats tots els apartaments sota la mateixa legislació, es valorarà si la reputació en línia es pot tenir en consideració o si, per exemple, es pot impulsar una enquesta on es reculli la opinió dels clients per utilitzar-la a l'hora de pujar o baixar el nombre d'estrelles de l'immoble aconseguides en funció dels criteris ara esmentats. 

Segons ha defensat el ministre de Turisme, Francesc Camp, aquesta decisió s'ha pres perquè no es disposa d'una base suficient ni fiable d'habitatges que ja s'estiguin comercialitzant a través d'Internet i, per tant, això impossibilita la utilització dels comentaris i de les valoracions dels clients. Per aquest motiu s'ha descartat la reputació en línia per ponderar els habitatges entre 1 i 5 estrelles.

Amb l'entrada en vigor del reglament, els HUT s'hauran d'inscriure al registre i obtindran un número que els identificarà i que haurà de figurar sempre que es vulgui comercialitzar el pis i posar un anunci. D'aquesta manera, Camp ha defensat que es podrà combatre amb més facilitat l'intrusisme i els pisos il·legals, ja que no tindran el número de registre. Si passat un any de l'entrada en vigor del reglament, els apartaments moblats per a vacances (tal com es definien fins ara els pisos turístics) no s'han inscrits al nou registre quedaran donats de baixa. 

A més, un cop passat el primer any de l'entrada en vigor del reglament tots aquells immobles que tinguin deu o més habitatges i el 75% estiguin dedicats a ús turístic, la totalitat de l'edifici haurà de canviar d'ús residencial a ús turístic. Els propietaris dels habitatges tindran un termini de cinc anys per habilitar l'immoble en funció d'aquesta nova categoria. Aquest canvis sempre aniran a càrrec d'aquells propietaris que tinguin el pis habilitat per a ús turístic i mai es farà fora cap llogater o propietari que tingui un pis dins de l'immoble de caràcter residencial. 

Camp ha defensat aquesta mesura perquè apunta que “part del creixement del sector ha vingut donat perquè oferir un pis turístic era més econòmic". "El que pretenem és equiparar la inversió que s'ha de fer per tenir pisos d'habitatge d'ús turístic al d'un hoteler o d'un càmping”, ha apuntat. D'aquesta manera creu que la regulació del sector equipararà els habitatges d'ús turístic, pel que fa a drets i deures, a la resta de sector d'allotjament turístic i que això ha de tenir un efecte aturador en el creixement dels darrers cinc anys, equilibrant l'oferta de llits del país. 

D'altra banda, pel que fa a les empreses que gestionin cinc o més habitatges d'ús turístic, han de tenir una oficina d'atenció al públic durant 8 hores al dia, i ha d’estar situada a la parròquia on estiguin ubicats la majoria dels seus HUT. El text també regula el registre d'apartaments adaptats a persones amb mobilitat reduïda. Les fins ara empreses d'explotació d'apartaments moblats per a vacances tenen tres mesos per a sol·licitar la inscripció en el Registre de les EGHUT. 

Un cop aprovats aquest dos primers reglaments, la Llei general de l’allotjament turístic encara preveu l'aprovació de com a màxim setze reglaments més que regularan, entre d'altres, hotels, albergs, zones d'acampada o pensions.