El Govern preveu començar a fer fixos part dels eventuals d'ensenyament

Actualment hi ha uns 150 eventuals en el sector de la docència, per als quals el Govern preveu anar creant una plaça fixa

El Govern preveu començar a fer fixos part dels eventuals d'ensenyament, segons ha afirmat aquest dimecres el ministre portaveu del Govern, Jordi Cinca. En aquest sentit, ha indicat que hi ha un volum d'eventuals massa significatiu i que molts d'ells s'han d'anar renovant any a any, i per això considera que no té sentit que siguin eventuals. Per poder fer-ho s'ha aprovat la modificació de la Llei d'ordenament del sistema educatiu andorrà, que reconeix la validesa de les titulacions anteriors al 2008 per poder accedir a aquestes places.

L'entrada en vigor, el 2008, de la Llei d'ordenació de l'ensenyament superior, va modificar l'estructura de les titulacions universitàries estatals en el marc del sistema europeu d'ensenyament superior. Així l'actual marc fixa el bàtxel·lor com a titulació universitària de primer cicle i el màster com a titulació de segon cicle.

L'ordenament jurídic no preveu, però, un període transitori en què les titulacions expedides anteriorment puguin ser adoptades, fet que dificulta les contractacions ja que l'evolució de l'oferta formativa universitària nacional i de l'entorn proper no permet donar-hi resposta. La modificació legal aprovada aquest dimecres reconeix la validesa d'aquestes titulacions fins que es deixin d'expedir titulacions d'acord amb els plans d'estudis anteriors a la llei marc del 2008.

El ministre portaveu ha explicat que aquesta modificació es fa en previsió que s'hauran de fer fixos part dels eventuals d'educació. Ha indicat que actualment hi deu haver al voltant de 150 eventuals en aquest sector i que l'evolució de l'alumnat fa que aquestes places s'hagin de renovar anualment. Per aquest motiu considera que no té sentit que siguin eventuals, sinó que se'ls ha de crear la plaça, que no vol dir sumar noves contractacions a l'Administració Pública.