Govern publica el llistat de països que obligaran a 15 dies de confinament si es visiten

Es tracta dels que no formen part de la UE

El Govern ha publicat aquest dilluns un decret on s'estableixen una sèrie de mesures excepcionals addicionals per la situació d'emergència sanitària relatives al confinament domiciliari. Així, segons s'ha fet públic a través del Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA), les persones nacionals o residents que tornin a Andorra després d'una estada en un país que no sigui de la Unió Europea, hauran de passar un confinament domiciliari de quinze dies per a la prevenció de nous contagis. Queden exclosos els que provinguin d'Islàndia, Liechtenstein, Mònaco, Noruega, el Regne Unit, San Marino, Suïssa o el Vaticà.

Tanmateix, també hauran de passar aquest confinament les persones no residents que provinguin d'aquestes zones i que arribin a Andorra per causes de força major, sanitàries o humanitàries, amb un justificant que ho acrediti. En el text s'entén per causes humanitàries aquelles situacions d'atenció a familiars dependents, menors o en situació de vulnerabilitat. A més, qualsevol persona que es desplaci a Andorra des d'una regió que el ministeri de Salut, tenint en compte les recomanacions dels organismes internacionals de referència, o en funció de la situació epidemiològica del país, consideri com a zona de major risc de transmissió de la infecció. Cal destacar que el personal diplomàtic i consular i els funcionaris d'organitzacions internacionals o humanitàries, són considerats com a excepcions.

D'altra banda, el decret també estableix aquelles situacions en què el confinament obligatori a domicili pot aixecar-se o evitar-se. En aquest sentit, no estaran obligades a tancar-se aquelles persones que acreditin immunitat amb serologia d'anticossos totals o amb IgG en mostra de sèrum en el moment de l'entrada o fins a quatre setmanes abans de l'accés al país, i tampoc aquelles persones que a l' entrada al Principat acreditin una prova PCR o TMA, o equivalent, i que al cap de set dies posteriors a l'entrada a territori andorrà acreditin una nova prova negativa.

Les mesures incloses en aquest decret tenen la consideració de requeriments de l'autoritat sanitària i l'incompliment se sancionarà d'acord amb la Llei general de sanitat. Amb l'aprovació d'aquest text, el Govern també dona per derogades les disposicions de rang igual o inferior que s'hi oposin.